Vuorovaikutteinen tilannekuva

Sparraus 6 - Kolmas foorumi

Kolmannen foorumin teema on alueen osaajatilanne. Kolmannessa yhteisessä foorumissa täsmennetään ilmiöitä ja käydään kustakin ilmiöstä syventävää keskustelua. Tilaisuuden tavoitteena on avata kolmannen foorumin valmistelua, työskentelyä foorumissa ja syntyneen aineiston jatkotyöstämistä.

Suunnitteluryhmä vastaa foorumin valmistelusta. Valmistelussa on olennaista mm. 

  • Ensimmäisen luonnoksen tuottaminen alueen keskeisistä ilmiöistä toisessa foorumissa tuotetun aineiston ja näkemysten pohjalta 
  • Tutustuminen alueen väestökehitykseen ja osaajatilanteeseen Sitran materiaalin pohjalta sekä täydentäminen omalla aineistolla
  • Suunnitellaan, miten tietoa tulkitaan yhdessä foorumissa ja varmistetaan keskeisten sidosryhmäedustajien mukaantulo

Keskeinen osa tilannekuvatyöskentelyä on alueen väestön ja osaajatilanteen selvittäminen. Tässä tilaisuudessa kerromme kuinka alueen väestökehitystä ja osaajatilannetta voidaan käsitellä tilannekuvaprosessissa.

Tämän lisäksi jatkamme sen läpikäymistä, miten tilannekuvafoorumit fasilitoidaan, millaisia puheenvuoroja niissä pidetään sekä millaisia toimintatapoja foorumien toteuttamiseen liittyy.

Kerromme miten alueen vuorovaikutteinen tilannekuva työstetään valmiiksi. Tilannekuvan lisäksi alueen toimijoiden käyttöön jää koko laaja prosessin tuottama aineisto.

Tilaisuuden jälkeen osallistujalla on näkemys kolmannen foorumin järjestelyistä ja tilannekuvan viimeistelystä.

materiaali