Vuorovaikutteinen tilannekuva

Sparraus 3 - Tietopohjan ja vuorovaikutuksen merkitys

Jokaiseen kolmeen tilannekuvafoorumiin tuotetaan kunnasta ajantasaista tietoa, jota tilannekuvafoorumissa tulkitaan yhdessä. Tilaisuuden tavoitteena on avata, miten yhteinen tilannekuva muodostuu vaiheittain tiedontuotannon ja vuorovaikutuksen avulla.

Tiedontuotannolla tarkoitetaan tässä toimintamallissa:

  • Yrityskyselyä (1. foorumi)
  • Hankeportfoliota (2. foorumi) ja
  • Tilastotietoa alueen väestökehityksestä ja osaajista (3. foorumi)

Ensimmäisen foorumin tiedontuotanto tapahtuu tutustumalla yrityskyselyyn (Taloustutkimuksen kysely alueen yrityksille) ja täydentämällä tiedontuotantoa omalla aineistolla. Toiseen foorumiin tiedontuotanto tapahtuu tuottamalla alueen kehittämistyötä ja sen yhtymäkohtia visualisoiva hankeportfolio. Portfolio kuvaa esimerkiksi sitä, missä alueella kehittämistyö on vahvaa, mikä kaipaa kehittämistä ja mihin alueella halutaan jatkossa keskittyä. Kolmenteen foorumiin tiedontuotanto tapahtuu tutustumalla Sitran väestökehitystä ja alueen osaajatilannetta kuvaavaan tilastotietoon ja täydentämällä tiedontuotantoa omalla aineistolla.

Tietotuotanto muodostaa sytykkeen kunkin teeman käsittelylle. Olennaista on osallistujien keskusteluun tuoma tieto ja näkemykset asiasta. Näin tiedosta alkaa tiiviin vuorovaikutuksen myötä kehittyä yhteistä ymmärrystä kulloinkin käsiteltävästä asiasta.

Tilaisuuden jälkeen osallistujilla on käsitys tietotuotannon ja vuorovaikutuksen merkityksestä tilannekuvan rakentumisessa.

materiaali