Vuorovaikutteinen tilannekuva

Taustaa

Vuorovaikutteisen tilannekuvan toimintamalli syntyi Sitran Osaamisen aika -hankkeessa tarpeeseen tukea alueita ja niiden kehittäjiä. Alueiden toimijoiden oman elinvoimatyön merkitys korostuu alueiden eriytyessä. Kiitoksia yhteiskehittämisessä olleiden alueiden toimoijoille.

Suomen kasvukäytävä on saanut mahdollisuuden tarjota alueille käyttöön Sitran ja alueiden kehittämää vuorovaikutteista toimintamallia. Toimintamalli valmistettiin Alueiden Osaamisen aika -hankkeessa.

Eri puolilla Suomea tehdään valtavat määrät kehittämistyötä, joka tähtää alueen yritysten toimintamahdollisuuksien parantamiseen, tarvittavien osaajien riittävyyteen ja asukkaiden hyvinvointiin. Alueen toimijoita kiinnostavat seudun elinvoimaisuus ja vetovoima. Voisiko alueen moninainen kehitystyö olla vielä vaikuttavampaa?

Entä jos joku vauhdittaisi tätä uudistumista, toisi alueen toimijoita yhteen, koordinoisi ja fasilitoisi yhteistyötä, tukisi tulevaisuuden lukutaitoa, loisi foorumeita yhdessä oppimiselle ja auttaisi näin kasvattamaan alueen toimijoiden kykyä uudistua? Sitra aloitti tällaisella roolilla tammikuussa 2021 vuoden mittaisen yhteistyön yhdeksän alueen kanssa eri puolella Suomea. Suomen kasvukäytävällä on tilaisuus jatkaa alueiden elinvoiman kehittämistä toimintamallia käyttäen.

Alueiden verkostoyhteistyön taustalla on 30 keskeisen yhteiskunnallisen toimijan yhteinen näkemys elinikäisen oppimisen Suomesta. Tahtotilan mukaan osaaminen uudistaa työelämää ja työelämä osaamista. Tahtotilan tavoitteena oli, että:

  • "Suomessa on maailman parhaat puitteet verkottuneelle yhdessä oppimiselle, osaamisen uudistamiselle ja innovaatioiden syntymiselle."

Sitra tuki tahtotilan toteutumista yhdeksällä erityyppisellä alueella sekä vauhditti alueen toimijoiden kykyä uudistaa ja hyödyntää osaamista. Yhteistyön tuloksena alueen voimavaroja hyödynnetään kattavammin ja alueen kehitystyö on vaikuttavampaa.

Jokaisen alueen tilanne pelkästään väestökehityksen vuoksi on erilainen, ja siten myös ratkaisut elinvoiman vahvistamiseen ovat aluekohtaisia. Sitra auttoi kunkin alueen toimijoita luomaan vuorovaikutteisen tavan tunnistaa alueen osaamisen ja yhteistyön tarpeita, ymmärtämään eri näkökulmia sekä löytämään yhteistyössä kestävään tulevaisuuteen tähtääviä tapoja edetä.

Alueiden osaamisen aika -työssä syntyneitä oppeja ja malleja levitetään avoimesti, jotta myös Suomen muut alueet voivat hyödyntää niitä. Suomen kasvukäytävä jatkaa alueiden elinvoiman edistämistä toimintamallilla.

Ketkä olivat mukana Sitran työssä?

Verkostoyhteistyössä toimintamallia kehittämässä keväällä 2021 olivat mukana seuraavat yhdeksän aluetta:

  • Kaupungit: Hämeenlinna ja Seinäjoki & Ilmajoki
  • Seutukunnat: Raahe ja Ylä-Savo
  • Maakunnat: Etelä-Savo, Kainuu, Lappi, Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi

Syksystä 2021 alkaen lisäksi seuraavat alueet:

  • Kaakkois-Satakunnan alue (Huittinen, Eura ja Säkylä)
  • Kaakkois-Suomen ELY-alue
  • Keski-Suomen maakunta
  • Keski-Uusimaan KUUMA-kunnat
  • Kymenlaakson maakunta
  • Loimaan seutukunta

Kuva: Sitran työhön keväällä 2021 osallistuneet alueet.