Vuorovaikutteinen tilannekuva

Kenelle?

Tilannekuva on tarkoitettu alueen toimijoiden yhteiseksi työkaluksi. Siksi on tärkeää, että sen rakentamisessa ovat mukana kaikki alueen olennaiset toimijat. 

Vuorovaikutteisen tilannekuvan toimintamallin keskiössä ovat alueen omat toimijat. Toimintamallissa puhutaan ns. kolmikannasta. Kolmikannalla tarkoitetaan tässä yhteydessä

  • yrittäjiä, yrityksiä ja yrittäjäjärjestöjen edustajia
  • kuntia, maakuntaliittoja ja muita julkisia toimijoita
  • oppilaitoksia ja muita kehittäjäorganisaatiota

Kolmikannan toimijoiden toimijuus toimintamallin jokaisessa vaiheessa on tärkeää prosessissa käytettävän tiedon, hyvän vuorovaikutuksen ja ymmärryksen luomisen takia. siksi on tärkeää varmistaa, että nämä kolme näkulmaa ovat vahvasti mukana jokaisessa vaiheessa valmistelusta, foorumien toteutukseen ja tilannekuvan viimeistelyyn saakka.

Kattava tietopohja on lopputuloksen kannalta tärkeää. Mitä parempi ja monipuolisempia tietopohja on, sitä paremman lähtökohdan se antaa yhteiselle pohdinnalle ja yhteisen ymmärryksen luomiselle.

Yritysten, yrittäjien ja työpaikkojen näkökulma ja osallistuminen on erityisen tärkeää. Tämän vuoksi toimintamallissa on haluttu varmistaa, että heidän näkökulmansa on vahvasti mukana. Tiiviin keskustelun fokukseksi on nostettu yritysten toimintaedellytysten kehittäminen aluella. Tämä johtuu elinvoiman luonteesta. Yritysten menestys heijastuu monella tapaa alueen elinvoimaan. Yritykset luovat työpaikkojen, tuovat alueelle palkkatuloa, ostovoimaa ja uusia mahdollisuuksia.

Vuorovaikutteinen toimintamalli on tarkoitettu kaikille kuntien, seutukuntien ja maakuntien kehittämisestä kiinnostuneille toimijoille. Kuka vain voi olla aloitteellinen tilannekuvaprosessin aloituksessa.

Näiltä sivuilta löytyy tarvittavat materiaalit ja vinkit toimintamallin käyttöönotolle. Tarjoamme myös yleisiä sparraustilaisuuksia kaikille alueille. Sprarraustilaisuuksien ajat löytyvät Sparraukset -sivuilta.

Kuva: Työn keskiössä ovat alueen omat toimijat.