Vuorovaikutteinen tilannekuva

Miten?

Vuorovaikutteisen tilannekuvan toimintamalli on kaikille avoin elinvoiman kehittämisen konsepti, jonka avulla alue voi tarkastella elinvoiman tilannetta ja kehittää sitä. Vuorovaikutteinen tilannekuva on vaiheittain etenevä prosessi, joka toteutetaan kolmen tilannekuvafoorumin pohjalta. 

Tilannekuvan toteutuksesta vastaavat alueen toimijat. He myös päättävät toteutusaikataulun. Olennaista on, että mukana ovat kaikki elinvoiman kannalta keskeiset toimijat yrityksistä ja yrittäjäjärjestöistä, julkiselta sektorilta ja julkisista palveluista sekä oppilaitoksista ja kehittäjäorganisaatioista. Mitä laajempi osallistujapohja on, sitä laadukkaampi tilannekuvasta tulee.

Yhteistyömallin rungon muodostavat: 

  • suunnitteluryhmä, johon kuuluu alueen keskeisiä toimijoita 

  • kolme tilannekuvafoorumia, jotka kokoavat tilaisuuksiin laajasti alueen toimijat fasilitoituun yhdessä työskentelyyn 

  • työskentely ennen tilannekuvafoorumeita ja näiden väleissä

  • tuoretta tietoa alueen yritysten näkemyksistä ja kehittämishankkeista sekä Sitran väestöselvityksestä Mille väestölle?

Mitä siinä tehdään?

Prosessi koostuu kolmesta eri teemoja käsittelevästä foorumista. Foorumit kestävän noin pari tuntia. Kunkin foorumin ennakkovalmistelu, osallistujien kutsuminen sekä edellisen foorumin jälkityöt vaativat kuitenkin aikaa. Toisaalta foorumien väliä ei kannata venyttää liiaksi, jotta osallistujien kiinnostus ja prosessin intensiteetti säilyy. Sopivaksi foorumien väliksi osoittautui 4-6 viikkoa. Tästä seuraa, että koko prosessiin on hyvä varata noin 4-6 kuukautta aikaa.

Keskeisten toimijoiden lisäksi alueesta tarvitaan ajantasaista tietoa: 

  • Mitä yritykset ajattelevat tulevaisuuden osaajatarpeistaan? 
  • Hyödynnetäänkö alueen kehittämistyössä kaikkia yhteistyömahdollisuuksia? 
  • Miten väestökehitys ja alueen koulutustaso vaikuttavat elinvoimatyöhön?  

Ajantasaista tietoa hyödynnetään yhteisen tilannekuvan muodostamiseen alueesta. Tieto itsessään ei auta, vaan yhteisen tilannekuvan rakentaminen edellyttää tiedon yhteistä tulkintaa, keskustelua ja merkityksen antamista tiedolle

Vain laadukkaan ja kattavan vuorovaikutuksen kautta keskeisille toimijoille voi syntyä alueesta yhteinen tilannekuva, joka antaa pohjan johtopäätösten rakentamiselle. Tällainen vuorovaikutus on toimintamallin ydin. 

Kuva: Tilannekuvan muodostaminen alueelle vuorovaikutteisen toimintamallin avulla