Vuorovaikutteinen tilannekuva

Sparraus - 5 - Toinen foorumi

Toisen foorumin teema on alueen hanke- ja kehittämistyö. Toisessa yhteisessä foorumissa täsmennetään yhdessä tuotettua SWOT-analyysia ja tuotetaan aineistoa ja näkemyksiä alueen keskeisten ilmiöiden tunnistamiseksi. Tavoitteena on avata toisen foorumin valmistelua, työskentelyä foorumissa ja syntyneen aineiston jatkotyöstämistä.

Suunnitteluryhmä vastaa foorumin valmistelusta. Valmistelussa on olennaista mm. 

  • Ensimmäisen version tuottaminen SWOT-analyysista ensimmäisessä foorumissa tuotetun aineiston ja näkemysten pohjalta 
  • Alueen kehittämistyötä ja sen yhtymäkohtia visualisoivan hankeportfolion tuottaminen
  • Suunnittelu, miten tietoa tulkitaan yhdessä foorumissa ja varmistaa keskeisten sidosryhmäedustajien mukaantulo

Keskeinen osa tilannekuvatyöskentelyä on alueen hanketilanteen selvittäminen. Tässä tilaisuudessa kerromme kuinka alueen hanketyöstä sekä sen vaiheista ja tavoitteista rakennetaan yhtenäinen kuva. Käymme läpi sitä, miten alueen hanketieto tavoitetaan.

Tämän lisäksi jatkamme sen läpikäymistä, miten tilannekuvafoorumit toteutetaan, millaisia puheenvuoroja niissä pidetään sekä millaisia toimintatapoja foorumien toteuttamiseen liittyy.

Käymme läpi myös foorumien fasilitointia toisen foorumin osalta ja annamme vinkkejä siihen, miten fasilitointi olisi hyvä toteuttaa. Fasilitointi mahdollistaa vuorovaikutteisen tilannekuvan rakentamisen yhdessä.

Tilaisuuden jälkeen osallistujalla on näkemys toisen foorumin järjestelyistä ja tilannekuvan kannalta olennaisista prosessiin liittyvistä tekijöistä.

materiaali