Vuorovaikutteinen tilannekuva

Podcast - Miksi osaamista tulee jatkuvasti kehittää? (2min)

Miksi osaamista tulee jatkuvasti kehittää?

Opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen avaa Sitran uuden Osaamisen aika -podcast-sarjan. Hänen kanssaan analysoimme muun muassa uutta hallitusohjelmaa ja puhumme tarpeesta rakentaa oppiva työelämä.

 

Anita Lehikoinen korostaa osaamisen ja oppimismahdollisuuksien merkitystä muun muassa osallisuuden, demokratian ja sosiaalisen koheesion rakentajana.

Ajatus osaamisen jatkuvasta kehittämisestä on myös yksi uuden hallitusohjelman keskeisistä strategisista teemoista. Lehikoinen pitää tätä hyvänä.

”Jatkuva oppiminen on aivan keskiössä siinä, miten me kehitämme Suomen kilpailukykyä ja toisaalta kansalaisten hyvinvointia ja sitä, miten meille tärkeää työllisyysastetta saadaan ylöspäin”, Lehikoinen sanoo.

Parlamentaarisella valmistelulla edellytyksiä pitkäjänteisiin ratkaisuihin

Hallitusohjelmaan kirjattu parlamentaarinen jatkuvan oppimisen uudistus rakentuu Lehikoisen mukaan jo tehdyn kehittämistyön päälle. Samalla hän korostaa tarvetta pitkäjänteiseen ja kokonaisvaltaiseen kehittämistyöhön, jotta saadaan aikaan kestävä, mutta ajassa elävä ratkaisu.

Osaamisen kehittämiseen tulee Lehikoisen mielestä rakentaa laajasti yhteiskunnallisesti hyväksyttävissä oleva ja kaikki osapuolet mukaan ottava rakenne.

”Tuntuu ihan hyvältä, että siihen lähdetään parlamentaarisella valmistelulla, koska tämähän ei tule, niin kuin sanottaisiin, ’kerta linttuulla’ valmiiksi vaan se kestää useammankin vaalikauden.”

Mistä kansliapäällikkö haaveilee?

Jatkuva oppiminen ei ole mikään rangaistus. Sillä on selkeä yhteys kaikkinaiseen hyvään elämään. Ihmiset ovat onnellisempia, elävät pidempään terveempinä ja edelleen koulutus tuottaa yksilöllisiä hyötyjä.

”Osaaminen tuo myös hallinnan tunnetta ja vakautta elämään muutosten keskellä”, sanoo Lehikoinen.

Podcastista selviää myös, mitä kansliapäällikkö on oppinut viimeisen vuoden aikana ja millainen oppija hän on. Entä millaisia lainsäädännöllisiä haaveita kansliapäällikön mielessä siintelee?

Osaamisen aika -podcastin juontaa Sitran vanhempi neuvonantaja Tapio Huttula.

Kuva: Sari Gustafsson

Osaamisen aika -podcast pohtii elinikäisen oppimisen tulevaisuutta ja sitä, miten se tulevaisuus tehdään. Podcast on osa Sitran Osaamisen aika -projektia, joka on fasilitoinut viime syksystä lähtien keskusteluja elinikäisestä oppimisesta. Niihin on osallistunut 30 keskeistä organisaatiota hallinnon, työelämän ja koulutuksen aloilta. Keskustelujen pohjalta on kirjoitettu auki osallistujien tahtotila elinikäisen oppimisen Suomesta.

Twitterissä voit seurata työtämme hashtagilla #osaamisenaika. Podcast-sarjamme jaksoja voit kuunnella niin Sitran verkkosivuilta kuin Spotifysta ja Apple Podcasts -palvelusta.

Kuulemisiin!