Vuorovaikutteinen tilannekuva

Esimerkkejä & Vinkkejä

Toimintamalli on tarkoitettu kaikkien alueiden käyttöön ja paranneltavaksi. Tältä sivulta löytyy vinkkejä ja linkki jo toteutettuihin tilannekuviin.

Tilannekuvan kiteytys sisältää analyysin alueen vahvuuksista, heikkouksista, uhkista ja mahdollisuuksista sekä valinnan alueelle tärkeistä kysymyksistä, joihin yhdessä tartutaan, yhteiset tahtolauseet ja niiden konkretisoinnin.

Sitra tuki kevään 2021 aikana yhdeksän alueen tilannekuvan syntyä. Katso millaisiksi tilannekuvat eri puolilta Suomea muodostivat Tustustu yhdeksän alueen tilannekuviin (pdf).

Miten alkuun? 5+1 vinkkiä

1. Toimijoiden kartoitus ja yhteinen keskustelu

Toimijoiden kartoitus ja yhteinen keskustelu. Onnistuneen tilannekuvaprosessin tärkein edellytys on sitoutuneet alueen toimijat –sekä suunnitteluryhmän jäsenet että foorumien osallistujat. Ensimmäinen askel onkin kutsua koolle alueen keskeisten toimijoiden edustajat keskustelemaan siitä, miten tilannekuvaprosessi voisi tukea alueella tehtävää yhteistä elinvoimatyötä. Kutsukaa mukaan ainakin yrittäjien, oppilaitosten ja koulutuksen järjestäjien sekä julkisen sektorin edustus.

2. Tavoite ja tarve

Tilannekuvaprosessin toteutus ei ole mekaaninen harjoitus, vaan alku pitkäjänteiselle yhteiselle kehittämistyölle. Mitä lisäarvoa prosessi voi tuoda alueellenne? Mitä tavoitteita asetatte sille? Haluatteko fokusoida keskustelua tiettyihin alueenne eritysteemoihin? Mitä yhteisestä vuoropuhelusta ja tilannekuvan muodostamisesta parhaimmillaan seuraa?

3. Aineisto
Tutustukaa suunnitteluryhmän käsikirjaan ja muuhun aineistoon. Käsikirja on etenemisen vaiheet käytännönläheisesti kuvaava opas, jonka avulla pääsette prosessin valmistelussa jo hyvään vauhtiin. Tehtäväksenne jää räätälöinti alueenne tarpeisiin ja sisällön syöttäminen prosessiin.

4. Tietoa alueesta

Ajantasainen tieto alueesta ja sen yhteinen tulkinta ovat perusta tilannekuvan muodostamiselle. Tiedontuotannon kokoaminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ennen foorumeiden järjestämistä. Tiedonhankintaan on erilaisia vaihtoehtoja, joita on kuvattu tarkemmin käsikirjan liitteissä.

5. Foorumien toteutus: Sitten toteuttamaan!
Koko prosessiin on hyvä varata suunnitteluryhmän aikaa vähintään viiden kuukauden verran. Foorumien aikatauluttamisen lisäksi varatkaa riittävästi valmistelu- ja erityisesti työstöaikaa suunnitteluryhmälle.

6. +1 Miten eteenpäin?
Tilannekuvan muodostaminen alueesta on tärkeä lähtökohta. Yksittäinen tilannekuvaprosessi ei kuitenkaan takaa elinvoimaa vaan on alku alueen yhteiselle kehittämistyölle. Vuorovaikutuksen toimijoiden välillä tulee olla jatkuvaa, sillä tilannekuva muuttuu ja sitä tulee päivittää. Olennaista onkin rakentaa mekanismi, jolla alue seuraa tilanteensa kehittymistä systemaattisesti ja pitkäjänteisesti. Yhteisen ymmärryksen rinnalle tarvitaan myös toimia ja kehittävää otetta!