Vuorovaikutteinen tilannekuva

Käsikirja ja Työpohjat

Käsikirja tilannekuvaprosessin toteutukseen

Käytännönläheinen käsikirja opastaa aluekehittäjät toteuttamaan vuorovaikutteisen prosessin tilannekuvan muodostamiseksi alueellaan. 

Käsikirjaa voi hyödyntää sellaisenaan tai soveltaa oman alueen työskentelyn tarpeisiin. 

Toimintamallin käyttöönotto edellyttää aktiivista suunnitteluryhmää, jossa on mukana alueen yritysten, oppilaitosten ja julkishallinnon edustajia. Suunnitteluryhmän vastuulla on huolehtia prosessin etenemisestä, tilannekuvafoorumien valmistelusta ja tilannekuvan työstämisestä foorumien aineistojen perusteella tilaisuuksien välissä. 

Käsikirja tarjoaa yksityiskohtaiset ohjeet suunnitteluryhmän työskentelyyn, tilannekuvafoorumien järjestämiseen ja ajantasaisen tiedon hankintaan alueesta.

Alkuperäinen Sitran käsikirja ohjeistaa käyttämään työskentelyssä Zoom- ja Howspace -sovelluksia. Tilannekuvatyöskentely on mahdollista toteuttaa myös muilla sovellustyökaluilla.

Tutustu käsikirjaan liitteineen: Alueiden osaamisen aika – vuorovaikutteisella toimintamallilla tilannekuva alueesta.

Tästä löydät Powerpoint-esityspohjat vuorovaikutteisten tilannekuvafoorumien toteutusta ja välityöskentelyä varten: 

Lataa liite 2A Ensimmäisen tilannekuvafoorumin esityspohja

Lataa liite 2B Toisen tilannekuvafoorumin esityspohja

Lataa liite 2C Kolmannen tilannekuvafoorumin esityspohja

Lataa liite 2A - Ensimmäisen tilannekuvafoorumin esityspohja
Lataa liite 2B - Toisen tilannekuvafoorumin esityspohja
Lataa liite 2C - Kolmannen tilannekuvafoorumin esityspohja
Lataa liite 7 - Suunnitteluryhmän ohjeet tilannekuvan työstöön

Tervetuloa laatimaan vuorovaikutteinen tilannekuva alueen elinvoimasta!

Kuva: Suunnitteluryhmän käsikirja