Yhteiskehittämisen portfolio

Mikä on yhteiskehittämisen portfolio?

Yhteiskehittämisen portfolio on sähköinen työkalu, jonne erilaiset organisaatiot kuten esimerkiksi kunnat ja kaupungit voivat luoda tunnukset, sekä tallentaa ja analysoida tietoa kunnassa tapahtuvaa hanke- ja kehittämistoimintaa. 

Työkalu on tarkoitettu pääasiassa Vuorovaikutteista tilannekuvaa tekevien kuntien ja kaupunkien hyödynnettäväksi prosessin yhteydessä. 

Tavoitteena on kirjata kuntanne elinvoiman, osaamisen kehittämisen ja yritysten toimintaedellytysten parantamiseen tähtäävät hankkeet ja tai muut keskeiset kehittämistoiminnat sekä tuottaa niistä yhteiskehittämisen portfolio.

Työkalu muodostaa käsityksen siitä, ketkä kehittämistyötä tekevät, mihin asioihin tai teemoihin kehittämistyö kohdistuu ja onko eri kehittämistoimenpiteiden välillä yhteyksiä. Tämä mahdollistaa uudenlaisen ymmärryksen potentiaalisista uusista yhteistyömahdollisuuksista sekä kehittämistyön yhteisestä näkymästä ja toimintasuunnitelmasta.

Työkalua voidaan hyödyntää myös muissa tilanteissa, joissa hanke- ja kehittämistoiminnasta halutaan luoda yhteistä tilannekuvaa joko koko kunnan osalta tai esimerkiksi rajaten työ johonkin toimijoiden valitsemaan ajankohtaiseen teemaan. Työkalu toimii kunnille ja kaupungeille pysyvänä resurssina josta näkee tämänhetkiset eri hankkeet ja projektit ja kuinka ne liittyvät toisiinsa.