Vuorovaikutteinen tilannekuva

Sparraus 2 - Valmistautuminen

Vuorovaikutteisen toimintamallin ytimessä ovat kunnan tai alueen omat ihmiset. Toimijat julkiselta sektorilta ja julkisista palveluista, yrityksistä ja yrittäjäjärjestöistä sekä oppilaitoksista ja kehittäjäorganisaatioista.

Toisen sparrauskerran tavoitteena on käydä läpi valmistautuminen tilannekuvaprosessiin ja luoda näkemys suunnitteluryhmän toiminnasta sekä siitä, keitä ovat mukaan kutsuttavat tärkeimmät kohderyhmät.

Kattavan tietopohjan ja näkemyksen saamiseksi on olennaista, että jokaisessa prosessin vaiheessa mukana ovat:

  • Yritykset, yrittäjät, yrittäjäjärjestöjen edustajat
  • Alueen oppilaitokset ja muut kehittäjäorganisaatiot
  • Julkiset toimijat (aluerajauksen mukaan), kunnat, maakuntaliitot, TE-toimistot, ELY toimisto jne.

Mitä laajempi osallistujapohja on, sitä laadukkaampi tilannekuvasta tulee.

Suunnitteluryhmän tehtävä on johdatella prosessiin osallistujat yhteiseen tilannekuvaan. Suunnitteluryhmä vastaa myös kolmen foorumin valmisteluista ja niissä syntyneiden aineistojen hyödyntämisestä yhteiseen tilannekuvaa, joka syntyy vaiheittain.

Tilaisuuden jälkeen osallistujilla on kuva vuorovaikutuksen ja kattavan toimijajoukon osallistumisen merkityksestä tilannekuvan laadinnassa.

materiaali