Vuorovaikutteinen tilannekuva

Sparraus 4 - Ensimmäinen foorumi

Ensimmäisen tilannekuvafoorumin teema on yritysten ja oppilaitosten yhteistyö. Ensimmäisessä yhteisessä foorumissa tuotetaan aineistoa ja näkemyksiä SWOT-analyysin ensimmäistä versiota varten. Tilaisuuden tavoitteena on avata ensimmäisen foorumin valmistelua, työskentelyä foorumissa ja syntyneen aineiston jatkotyöstämistä.

Suunnitteluryhmä vastaa foorumin valmistelusta. Valmistautumisessa on olennaista mm.

  • Yrityskyselyyn tutustuminen ja sen täydentäminen omalla aineistolla
  • Suunnittelu, miten tietoa tulkitaan yhdessä foorumissa
  • Varmistaa keskeisten sidosryhmäedustajien mukaantulo 

Käymme läpi sitä, miten tilannekuvafoorumit toteutetaan, millaisia puheenvuoroja niissä pidetään sekä millaisia toimintatapoja foorumien toteuttamiseen liittyy. Kerromme, mitä puheenvuoroissa on hyvä huomioida. Jokainen puheenvuoro on ainutkertainen. Avaamme puheenvuorojen painopisteiden, tunnelmien sekä ajoituksen ja pituuden merkitystä. Puheiden aika on rajattu foorumeissa.

Käymme läpi myös foorumien fasilitointia ja annamme vinkkejä siihen, miten fasilitointi olisi hyvä toteuttaa. Fasilitointi mahdollistaa vuorovaikutteisen tilannekuvan rakentamisen yhdessä.

Tilaisuuden jälkeen osallistujalla on näkemys ensimmäisen foorumin järjestelyistä ja tilannekuvan kannalta olennaisista prosessiin liittyvistä tekijöistä.

materiaali