Yrityskysely

Kenelle yrityskysely on tarkoitettu?

Työkalun kehitys sai alkunsa Vuorovaikutteisen tilannekuvan toimintamallin kokeiluista ja on tarkoitettu pääasiassa Vuorovaikutteista tilannekuvaa tekevien kuntien ja kaupunkien hyödynnettäväksi prosessin yhteydessä. 

Olennaista on, että yrityskyselyn vastaajat kuvastavat mahdollisimman hyvin alueen elinkeinorakennetta ja yrityskenttää. Tätä kautta tulokset antavat mahdollisimman kattavan ja relevantin kuvan yritysten näkemyksistä. 

Koska Suomen kasvukäytävän tavoitteena on edelläkävijä alueena kehittää uusia työkaluja aluekehittämisen avuksi ja jakaa käyttämiämme toimintamalleja avoimesti hyödynnettäväksi koko Suomen elinvoiman ja kilpailukyvyn varmistamiseksi, on kyselyä mahdollista hyödyntää vuorovaikutteisen tilannekuvan lisäksi myös muihin tarkoituksiin.