Yrityskysely

Hyödyt

Yrityskyselyn tulokset tarjoavat tilannekuvan rakentajille tietopohjan, tietosyötteen, jonka pohjalta luodaan yhteistä ymmärrystä elinvoiman tilannekuvaa varten. Mitä kattavammin tietoa keskustelun pohjaksi saadaan, sitä tarkempi tilannekuva voidaan muodostaa. Ilman kyselyn tekemistä, jää tila yritysten tämänhetkisestä tilanteesta arvailun varaan. Siksi tiedon kerääminen kyselyn avulla on lopputuloksen kannalta hyvin tärkeä osa prosessia. 

Yrityskyselyn kysymyksiä voidaan hyödyntää monella tapaa ja niitä voidaan karsia tai lisätä tilannekuvan teeman ja rajauksen mukaisesti. Kysymyksiä voidaan hyödyntää myös muidenkin kyselyjen kysymyspatteristossa. 

On kuitenkin tärkeää huomioida, että yrityskysely ja yksittäiset kysymykset, ovat aina vain välineitä kerätä mielenkiintoista tietoa olennaisista teemoista ja näkökulmista. Vastaukset muodotavat tietosyötteen yhteiselle keskustelulle ja dialogille. Ratkaisevaa ei ole vastaukset vaan niiden pohjalta käyty keskustelu. Mitä kattavampi tietosyöte, sitä hedelmällisempi pohja keskustelulle, jonka myötä voidaan tuottaa yhteistä ymmärrystä tulevaisuudesta ja sen tarpeista.