Yhteiskehittämisen portfolio

Miten?

Yhteiskehittämisen portfolion käyttö:

  1. Tiedonkeruusta vastaava toimija, esimerkiksi kunnan elinvoiman tilannekuvan suunnitteluryhmän vastuuhenkilö, rekisteröityy yhteiskehittämisen portfolioon.
  2. Tiedonkeruusta vastaava ryhmä tutustuu työkaluun, tekee rajauksen tiedonkeruun kohteesta, päättää missä laajuudessa kehittämishankkeita ja -toimintaa kuvataan.
  3. Tiedonkeruusta vastaava ryhmä valitsee organisaatiot / toimijat, joilta kerätään tietoa hanke- ja kehittämistoiminnasta sekä lähettää sähköpostilla valituille tahoille kyselylomakkeen ja tiedonkeruuseen liittyvän infon.
    1. Tietoa täyttävä toimija näkee vain omalle lomakkeelleen täyttämänsä tiedot.
    2. Lomakkeella kerätään seuraavia tietoja jokaisesta hankkeesta tai kehitystoiminnasta: 1) yleistiedot, 2) toteuttajat: päätoteuttajat ja osatoteuttajat, 3) kumppanit, 4) rahoitus: euromäärä ja rahoittajat, 5) alueet: kunta, kunnat ja toimiala, 6) kohderyhmät: pääkohderyhmät ja muut tärkeät kohderyhmät, 7) tavoite: teema, johon liittyy ja yhteys strategiaan, mihin, 8) status: suunnitteilla, käynnissä, päättynyt hanke tai kehittämistoiminta.
  4. Tiedonkeruusta vastaavalla ryhmällä on oma näkymä yhteiskehittämisen portfolioon. Tähän näkymään muodostuu kustakin kirjatusta hankekortti, joka sisältää kirjatun tiedon sekä kysymyskohtaiset yhteenvedot kirjatuista tiedoista. Ryhmän toimijat seuraavat tiedon kertymistä portfolioon ja tekevät päätöksen onko tietoa tarpeeksi ja onko tieto riittävän laadukasta. Ryhmä voi tehdä lisä- tai tarkennuspyyntöjä tiedon täyttäjille.
  5. Kun tietoa on kerätty riittävästi, tiedonkeruusta vastaavan ryhmän toimijat analysoivat ja muotoilevat tiedon sekä hyödyntävät sitä käyttötarkoituksessaan. 

Esikatsele yhteiskehittämisen portfoliota

Slideshow (100%x100%)