Yhteiskehittämisen portfolio

Hyödyt

Työkalu tuo uudella tavalla näkyväksi kokonaiskuvan kuntien hanke-ja kehittämistoiminnasta ja helpottaa merkittävästi tarpeiden ja yhteistyömahdollisuuksien tunnistamisessa. 

Merkittävin hyöty työkalun käytöstä muodostuu hanke- ja kehittämistoiminnan vaikuttavuuden varmistamisesta. Mitä enemmän työkalua käytetään ja tietoa lisätään, sitä helpompi on pysyä kartalla eri hankkeiden yhtymäkohdista ja mahdollisuuksista.