Ajankohtaista

  

 • Elinvoimakartoitus

  Yhteistyö ja osaaminen arvotetaan korkealle Suomen kasvukäytävällä

  Suomen kasvukäytävä toteutti elinvoimakartoituksen valtaväylän tarvelähtöisen verkostoyhteistyön ja kokonaisvaltaisen tilannekuvan muodostamiseksi ja kehittämistoiminnan suuntaviivojen määrittämiseksi.

  Tutkimuksessa selvitettiin Suomen Kasvukäytävällä sijaitsevien yrityspäättäjien näkemyksiä liiketoiminnastaan ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Lisäksi kartoitettiin Kasvukäytävän tunnettuutta ja painopisteitä, joihin yrityspäättäjien mielestä Kasvukäytävällä tulisi jatkossa erityisesti kiinnittää huomiota. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus puhelinhaastattelu -menetelmällä. Haastatteluja tehtiin noin 800 kpl. Aineistoon on lisätty Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toteuttamien tutkimusten materiaalia samoissa paikkakunnissa toimivien yritysten vastauksista vuodelta 2021. Kokonaisuudesta syntyy monipuolinen tietopaketti Suomen kasvukäytävän elinvoimaan ja menestykseen vaikuttavista tekijöistä.

  Vastausten perusteella työn merkityksellisyys korostuu yritysten liiketoiminnan kehittämisessä. Tämän lisäksi verkostomainen toiminta ja yhteistyö koetaan erityisen tärkeiksi kaikilla toimialoilla. Vastaajista 65 % on tunnistanut yrityksen tulevaisuuden osaamistarpeet vähintäänkin hyvin, 30 % tyydyttävästi ja 5 % korkeintaan välttävästi. Tulosten perusteella voidaan todeta, että Suomen kasvukäytävällä osaamistarpeet tunnistetaan yrityksissä pääsääntöisesti hyvin. Tulos on samansuuntainen Sitran aiemmin toteuttaman tutkimuksen kanssa (66 % tunnistanut osaamistarpeet).

  ”Yrityksistä 61 prosenttia tekee yhteistyötä Kasvukäytävän alueella muiden yrittäjien kanssa. Tietoliikenneyhteydet, yritysten välinen tiivistyvä yhteistyö, osaajien ja työvoiman sujuva liikkuvuus sekä rahtiliikenteen sujuvuus nousivat keskeisiksi painopisteiksi, joilla on merkitystä yritysten liiketoiminnalle.

  ”Suomen kasvukäytävälle kysely antaa arvokasta tietoa siitä, missä kysymyksissä erityisesti voimme tukea yritysten liiketoimintaedellytyksiä sekä yritys- ja oppilaitosyhteistyötä ja mihin meidän on jatkossa keskityttävä,” toteaa Suomen kasvukäytävän johtaja Jaana Villanen.

  Linkki elinvoimakyselyyn

  Linkki vertailuraporttiin

  Lisätietoja antaa:
  Jaana Villanen, Suomen kasvukäytävän johtaja, puh. 0500 484477
  Markku Rimpelä, Suomen kasvukäytävän ohjausryhmän puheenjohtaja, puh. 0400 712219


  Mikä on Suomen kasvukäytävä?

  Suomen kasvukäytävä –verkosto on ainoa pitkäjänteisesti vuodesta 2013
  alkaen toiminut yhteistyöverkosto, johon on sitoutunut 17 paikkakuntaa ja
  kolme maakuntaliittoa. Lisäksi toiminnassa on aktiivisesti mukana
  esimerkiksi kauppakamareita ja yrittäjäjärjestöjä. Valtaväylä ulottuu
  Helsingistä Seinäjoelle. Verkosto takaa kansallisesti ja kansainvälisesti
  merkittävän alustan innovatiivisen ja vaikuttavan yhteistyön
  kiihdyttämiseksi.

  Tagit: blogi  
    Takaisin