Vaikuttavuutta edistävä suunnittelutyökalu

Hyödyt

Usein erityisesti hanketoiminnassa käy niin, että konkreettisia vaikuttavuustavoitteita ja niiden aikaansaamiseen tarvittavia muutoksia ei määritellä riittävän tarkasti, eikä niiden välistä yhteyttä tunnisteta ennen kehitystyön aloittamista. Tämä johtaa siihen, että haluttua vaikuttavuutta ei toiminnalla saavuteta. Tähän työkalu tarjoaa ratkaisua.