Ajankohtaista

  

 • Vuorovaikutteisen tilannekuvan prosessi vietiin onnistuneesti läpi viidellä eri alueella

  22.8.2023

  Vuorovaikutteinen tilannekuva on Sitrassa kehitetty yhteistyömalli, joka on luotu alueiden elinvoiman kehittämiseen. Toimintamallin avulla alueiden toimijat voivat luoda yhteisen käsityksen kunnan tai alueen elinvoiman tilasta ja sitouttaa yritysten, oppilaitosten ja julkisen sektorin toimijat työskentelemään yhdessä pitkäjänteisesti alueen myönteisen kehityksen eteen.

  Vuorovaikutteisen tilannekuvan prosessi vietiin onnistuneesti kevään 2023 aikana läpi Riihimäellä, Hausjärvellä, Hämeenkyrössä ja Janakkalassa. Pirkkalassa prosessi jatkuu syksylle 2023 saakka.

  Prosessi toteutettiin kunnissa keskimäärin 5 kuukauden aikana. Siihen sisältyi jokaisessa kunnassa kolme avointa foorumia, sekä useita suunnitteluryhmän kokouksia, joissa kaikissa oli läsnä kunnan yritysten, oppilaitosten ja julkisen sektorin toimijoita. Riihimäellä, Janakkalassa, Hämeenkyrössä, sekä Hausjärvellä vuorovaikutteista tilannekuvaa hyödynnettiin pohjana uudelle elinkeino-ohjelmalle ja siten se kytkeytyi osaksi kuntien strategiatyötä. 

  “Suurimmat hyödyt prosessista olivat uusien kontaktien luominen, sekä verkoston rakentaminen ja kasvattaminen erityisesti kyläyhdistysten ja yrittäjien kanssa. Saimme myös yhteisen ymmärryksen tämänhetkisestä tilanteesta, mikä toimii pohjana Hausjärven uudelle elinvoimaohjelmalle.”

  Pekka Määttänen, Hausjärven kunnanjohtaja

  Tilannekuvan toimintamalli tarjosi kunnille sopivan työkalun dynaamisen pohjatyön tekemiseen sekä tiedonkeruuseen, jota ei ilman toimintamallia olisi tullut kerättyä.

  "Tiedon tuominen yhteen ja yhteisen näkemyksen muodostaminen vuoropuhelussa tietoa hyödyntäen onnistui erinomaisesti kaikissa prosesseissa. Tavoitteenamme oli tukea toimintatavan avulla tilannekuvien tuottamisen lisäksi myös muutoskyvykkyyden kasvua kunnissa”, kertoo Kasvukäytävän projektikehittäjä Anna Kirjavainen. Kasvukäytävä tuotti kunnille yrityskyselyn sekä väestö- ja osaajatilanteen selvityksen ja kunta tuotti lisäksi yhteiskehittämisen portfolion. Vuorovaikutteisissa foorumeissa ja suunnitteluryhmien työssä syntyi tilannekuvien lisäksi kunnan elinvoiman SWOT -analyysit, tunnistettiin kehityksen kannalta keskeiset ilmiöt ja muodostettiin yhteisiä tahtotiloja kehityksen suunnasta. 

  “Tilannekuvan ymmärtäminen ilmiöineen on olennainen osa elinkeino-ohjelman luomiseksi tarvittavaa pohjatyötä ja vuorovaikutteisen tilannekuvan toimintamalli tarjosi sopivan työkalun tämän kenttätyön tekemiseen. Tärkeimmäksi koettiin se, että saadaan yrittäjien ääni kuuluviin ja tässä onnistuttiin hyvin.”

  Ismo Holstila, Janakkalan elinvoimapäällikkö

  Pirkkalassa puolestaan toimintamallia sovelletaan toimialakohtaisesti, keskittyen Pirkkalan sosiaali ja terveysalan tilannekuvaan ja Pirkanmaan SOTE-uudistukseen. Toimintamallia on siis mahdollista soveltaa ja hyödyntää kuntien hyvin erilaisia tarpeita varten. 

  Kaikilla alueilla saatiin koulutussektorin, julkisen sektorin, sekä yritysten toimijat saman pöydän ääreen, millä oli suuri merkitys prosessin onnistumisen kannalta.

  “Tavoitteenamme oli kiinnittää Tilannekuvaprosessi osaksi kaupunkistrategian elinkeinopoliittisen ohjelman toteutusta ja tämä onnistui todella hyvin. Ensimmäiseen foorumiin saimme 70 julkisen, koulutussektorin ja yritysten toimijaa saman pöydän ääreen, mikä mahdollisti ennennäkemättömän yhteisen näkemyksen muodostamisen.” 

  Kristian Keinänen, Riihimäen kaupungin kehittämispäällikkö

  Yhteinen näkemys auttaa alueiden strategiatyössä ottamaan kaikkien toimijoiden näkökulmat huomioon ja vastaamaan tarpeisiin aiempaa paremmin. Toimintamalli loi myös pohjan uuden verkoston muodostamiselle, jossa yhteistyötä voidaan tehdä myös jatkossa. 

  Vaikka prosessissa tuotetut materiaalit kuten olivat kaikkien mielestä hyödyllisiä, erityisesti korostui myös toimintamallin immateriaalisten hyötyjen tärkeys, eli uusi keskustelualusta, josta on helppo jatkaa kehittämistä ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Uudet kontaktit ja verkostot, joita prosessin aikana luotiin erityisesti yritysten välillä tulevat myös varmasti kantamaan hedelmää myös tulevaisuudessa. 

  Suomen kasvukäytävän tavoitteena on jatkaa vuorovaikutteisen toimintamallin levittämistä ja kehittämistä alueellaan ja tukea kuntia ja kaupunkeja sen hyödyntämisessä.

  Kasvukäytävä järjestää kaikille kiinnostuneille avoimia infotilaisuuksia tilannekuvan toteuttamisesta syksyn aikana 20.9. klo 09, 18.10. klo 09 ja 21.11. klo 09.  

  Lue lisää 20.9 tilaisuudesta täältä!

  Yhteystiedot:

  Anna Kirjavainen

  Projektikehittäjä
  050 344 6473
  anna.kirjavainen@suomenkasvukaytava.fi

  Tapio Huttula

  Neuvonantaja
  040 5637 944
  tapio.huttula@suomenkasvukaytava.fi

   

  Tagit: tiedote  
    Takaisin