Ajankohtaista

  

 • Uusi aluekehittämisen työkalu kuntien ja kaupunkien hyödynnettäväksi

  4.9.2023

  Tukeakseen hanke- ja kehittämistoiminnan vaikuttavuutta, Suomen kasvukäytävä on kehittänyt yhteiskehittämisen portfolio -työkalun kuntien ja kaupunkien hyödynnettäväksi. Työkalun kehitys sai alkunsa Vuorovaikutteisen tilannekuvan toimintamallin kokeiluista.

  “Edelläkävijäalueena tavoitteenamme on kehittää uusia työkaluja aluekehittämisen avuksi ja jakaa kehittämiämme toimintamalleja avoimesti hyödynnettäväksi, koko Suomen elinvoiman ja kilpailukyvyn varmistamiseksi.” kertoo Suomen kasvukäytävän johtaja Jaana Villanen.

  Uusi yhteiskehittämisen portfolio on kehitetty aluetyössä todettuun tarpeeseen. Keväällä 2023 Suomen kasvukäytävällä toteutettiin alueiden elinvoimaa vahvistavaa tilannekuvaprosessia Riihimäellä, Pirkkalassa, Hämeenkyrössä, Janakkalassa sekä Hausjärvellä. Vuorovaikutteisessa tilannekuvaprosessissa yritykset, oppilaitokset ja julkinen sektori tarkastelevat yhdessä kunnan tai kaupungin vetovoimatekijöitä, joista yhden keskeisen osan muodostaa hanke- ja kehittämistyön kokonaisnäkymän selvittäminen. 

  "Huomasimme, että kunnilla ja kaupungeilla ei ollut yhtenäistä käytäntöä tilannekuvan muodostamiselle. Hankkeet hyvästä tahtotilasta huolimatta jäivät pimentoon ja siksi niissä on vaarana osittain myös tehdä päällekkäisiä toimintoja. Kun kuitenkin kehittämisen ja hankkeiden kokonaiskuva olisi tärkeää hahmottaa kehittämistoiminnan alussa, kehitettiin Suomen kasvukäytävän verkostohankkeessa tähän verkossa toimiva työkalu”, toteaa  Suomen kasvukäytävän projektikehittäjä Anna Kirjavainen.

  Yhteiskehittämisen portfolio on Suomen kasvukäytävän nettisivujen kautta toimiva työkalu, jonne kunta tai kaupunki voi luoda tunnukset sekä tallentaa ja analysoida tietoa kunnassa tapahtuvasta hanke- ja kehittämistoiminnasta. Työkalu muodostaa käsityksen siitä, ketkä kehittämistyötä tekevät, mihin asioihin tai teemoihin kehittämistyö kohdistuu ja onko eri kehittämistoimenpiteiden välillä yhteyksiä. Tämä mahdollistaa uudenlaisen ymmärryksen potentiaalisista uusista yhteistyömahdollisuuksista sekä kehittämistyön yhteisestä näkymästä ja toimintasuunnitelmasta.

  Työkalua voidaan hyödyntää myös muissa tilanteissa, joissa hanke- ja kehittämistoiminnasta halutaan luoda yhteistä tilannekuvaa joko koko kunnan osalta tai esimerkiksi rajaten työ johonkin toimijoiden valitsemaan ajankohtaiseen teemaan. Työkalu toimii kunnille ja kaupungeille pysyvänä resurssina josta näkee tämänhetkiset eri hankkeet ja projektit ja kuinka ne liittyvät toisiinsa.

  Merkittävin hyöty työkalun käytöstä muodostuu hanke- ja kehittämistoiminnan vaikuttavuuden varmistamisesta. Mitä enemmän työkalua käytetään ja tietoa lisätään, sitä helpompi on pysyä kartalla eri hankkeiden yhtymäkohdista ja mahdollisuuksista. Työkalun tavoitteena on myös kustannuksien säästäminen, koska erilaisten kartoitusten tekeminen on tärkeä, mutta manuaalisesti tehtävänä erittäin työläs ja kallis prosessi.

  Uusi yhteiskehittämisen portfolio julkaistaan Kuntamarkkinoilla Helsingissä 14.9 2023, jossa Suomen kasvukäytävä on esittelemässä toimintaansa. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!

  Lisätiedot: 

  Anna Kirjavainen
  Projektikehittäjä
  050 344 6473
  anna.kirjavainen@suomenkasvukaytava.fi

  Jaana Villanen 
  Suomen kasvukäytävän johtaja 
  jaana.villanen@suomenkasvukaytava.fi
  050 048 4477

  Juhani Tuure
  Projektipäällikkö
  040 5477 743
  juhani.tuure@suomenkasvukaytava.fi
   

   

  Tagit: tiedote  
    Takaisin