Ajankohtaista

  

 • Suomen kasvukäytävän Osaamisväylä - Yhdeltä verkkosivulta löytyvät toimivat ratkaisut yritysten osaamisen kehittämiseen

  Suomen kasvukäytävä –yhteistyöverkoston valtaväylä ulottuu Helsingistä Seinäjoelle. Suomen kasvukäytävä sai kesällä 2022 TEM:in AKKE (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen) -rahoitusta edistääkseen alueiden kestävää kasvamista ja elinvoimaisuutta. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa elinvoimatyötä, verkostoitumista ja osaamisen kehittämistä alueiden välisessä yhteistyössä.

  Yhtenä hankkeen osana pilotoidaan osaamisen kehittämiseen helposti saavutettavissa oleva verkkosivusto, Suomen kasvukäytävän Osaamisväylä. Suomen kasvukäytävän Osaamisväylä sivustolla huomioidaan erityisesti se, että yritysten tarpeiden tunnistamisen on toimittava kaiken kehittämistyön moottorina, ja yritysten näkemykset ovat olleet sivuston kehittämisestä mukana kehittämisessä heti alusta lähtien.

  Sivusto kokoaa yhteen valtaväylän varrella olevien oppilaitosten ja toimijoiden tarjontaa, tiedottaa yrityksille sekä yrittäjyydestä kiinnostuneille tarjottavista palveluista, koulutuksista, tapahtumista ja verkostoitumismahdollisuuksista. Kasvukäytävän verkkoalusta on oppilaitosten, toimijoiden, yritysten, asiantuntijoiden ja kehittäjien kehittämisalusta, joka tarjoaa mahdollisuudet verkottua, oppia yhdessä ja uudistaa omaa osaamista. Alusta tarjoaa toimijoille maksuttoman mahdollisuuden esitellä tarjontaa ja tapahtumia.

  Parhaiden käytänteiden jakaminen ja toisilta oppiminen on myös aluekehittämisen tulevaisuuden kilpailukyvyn näkökulmasta välttämätöntä. Sivustolla voi tutustua yritystarinoihin ja kehittämisen näkökulmiin, ja se tarjoaa tulevassa laajalti erilaisia mahdollisuuksia vertaisoppia.

  Hankkeen tavoitteena onkin kehitettävillä toiminnoilla uudistaa ja vahvistaa sekä yritysten, mutta myös aluetoimijoiden yhteistyötä, ja laajentaa kasvukäytävän kuntien ja kaupunkien välistä vuoropuhelua sekä yritysten osaamista. Tarkoituksena on uudistaa kokonaisvaltaisesti verkostoja ja helpottaa kasvukäytävällä toimivien yritysten kannattavan toiminnan syntymistä monilla eri tavoilla ja kokeiluilla jatkossa.

  Erilaiset ekosysteemit ovat keino selvitä muuttuvassa työelämässä ja yhteiskunnassa. Nämä verkostot tarjoavat myös paremmat puitteet organisaatioille, yrityksille ja yhteisöille oman toiminnan kehittämiselle kuin mitä ne olisivat yksin toimiessa.

  Osaamisväylä –sivusto on osa uudenlaista yhteiskehittämisen toimintamallia, jonka avulla kyetään yhdistämään ja hyödyntämään verkoston eri toimijoilla olevaa potentiaalia, resursseja sekä tietoa entistä tehokkaammin.

  Sivusto avataan 8.8.2022.

  Lisätietoja hankkeesta antaa:
  Suomen kasvukäytävän verkostokoordinaattori Juhani Tuure,
  p. 040 5477 743
  juhani.tuure@suomenkasvukaytava.fi

  Lisätietoja Suomen kasvukäytävästä antaa:
  Suomen kasvukäytävän johtaja Jaana Villanen,
  p.0500 484477


  www.skkvayla.fi
  www.suomenkasvukaytava.fi

  Tagit: blogi  Suomen kasvukaytava  
    Takaisin