Ajankohtaista

  

 • Suomen kasvukäytävän hankkeen verkostokoordinaattori on valittu

  Suomen kasvukäytävä sai TEM:in myöntämästä Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahasta (AKKE) hankerahoitusta kehittämiseen, jossa tavoitteena on vahvistaa ylialueellista yhteistyötä kasvukäytävän varrella olevien alueiden, kuntien ja monenlaisten toimijoiden osallistumista verkostoyhteistyöhön ja strategista kehittämistä. 

  Hankkeeseen valittiin verkostokoordinaattoriksi 22.11.2021 Nina Suvinen, jolla on 20 vuoden asiantuntijaura tutkimus- ja kehittämisprojekteissa. Nina Suvisella on vahvaa kokemusta ja osaamista aluekehittämisestä ja hän on perehtynyt asiantuntijana elinkeinoelämän uudistumiseen, verkostoihin ja verkostoitumisdynamiikkoihin sekä instituutioiden muutokseen ja institutionaaliseen toimijuuteen. 

  Nina Suvinen antaa oman merkittävän panoksensa Kasvukäytävän Akatemian rakentumiseen, jossa kehitetään uudenlaisia toimintamalleja ylialueellisten osaamisen ekosysteemien muodostumiseen, verkottumiseen ja yhteistoimintaan. Tähän tarvitaan ymmärrystä ja kokemusta erilaisten platformien roolista uudenlaisena toimintamallina sekä niiden roolista erilaisten toimijoiden verkottamisessa, yhteistyön synnyttämisessä ja ylläpitämisessä.

  Nina Suvinen työllistyy kokonaisuudessaan Suomen kasvukäytävän hankkeeseen ja hän vastaa  
  hankekoordinoinnista- ja hallinnoinnista. Hankkeesta kokonaisvastuussa on Suomen kasvukäytävän johtaja Jaana Villanen.

  Lisätietoja:
  Hankkeesta:
  Nina Suvinen: nina.suvinen@hameenlinna.fi
  tai:
  Suomen kasvukäytävän johtaja
  Jaana Villanen: jaana.villanen@hameenlinna.fi

  Tagit: blogi  
    Takaisin