Ajankohtaista

  

 • Suomen kasvukäytävän hanke käynnistyy elinvoimakartoituksella

  Suomen kasvukäytävä sai TEM:in myöntämästä Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahasta (AKKE) hankerahoitusta kehittämiseen, jossa tavoitteena on vahvistaa ylialueellista yhteistyötä kasvukäytävän varrella olevien alueiden, kuntien ja monenlaisten toimijoiden osallistumista verkostoyhteistyöhön ja strategista kehittämistä. Lisäksi hankkeella tulee uudistaa aluekehittämisen verkostojen toimintamalleja ja kehittäjäkyvykkyyksiä.

  ”Voidaksemme edistää hankkeella parhaimmalla tavalla ekosysteemimäistä toimintaa ja yhteistyön uudistumista ja innovaatiotoimintaa, haluamme kartoittaa elinkeinoelämän ja yrittäjien tarpeita toteuttaaksemme hankkeessa niitä oikeita painopisteitä, millä kehitetään kasvukäytävälle toivottua elinvoimaa, joka on tässä ajassa alati muutoksessa ja kompleksinen”, toteaa Suomen kasvukäytävän johtaja Jaana Villanen. 

  ”Kasvukäytävän alueiden elinvoiman edistämisen lähtökohtana on oltava niiden itsestä lähtevät mahdollisuudet, johon ei ole yhtä yksiselitteistä mallia, vaan sen kehittäminen vaatii vuorovaikutusta, yhteistyötä ja moninäkökulmaisuuden ymmärtämistä. Toteutettavalla elinvoimakyselyllä selvitämme, millaisia tarpeita yrityksillä on, jotta kehitämme oikeita asioita.”

  Yrityspäättäjille kohdennettu kartoitus integroidaan Sitran keväällä 2021 toteutettuun yrityskyselyyn. Tutkimusyhtiöksi valittiin Taloustutkimus, joka toteuttaa 17 jäsenalueen yrityspäättäjille haastattelututkimuksena helmikuun aikana kasvukäytävän tunnettuudesta ja tarpeista. Tutkimus kohdennetaan ensisijaisesti näiden alueiden yrityksien päättäjille, mutta lisäksi haastatellaan alueiden Yrittäjäjärjestöjä ja Kauppakamareja. 
  Tutkimustulokset julkistetaan maaliskuussa 2022.

  Lisätietoa Suomen kasvukäytävän elinvoimakartoituksesta voi kysyä Suomen kasvukäytävän johtajalta Jaana Villaselta (jaana.villanen@hameenlinna.fi)

  Tagit: Suomen kasvukäytävä  Hanke  blogi  
    Takaisin