Ajankohtaista

  

 • Suomen kasvukäytävän ainutkertaiset alueet kehittävät osaamista ja verkostoyhteistyötä

  Suomen kasvukäytävä on 17 eri suuruisen kunnan ja kolmen maakuntaliiton pääradan varren aluekehittämisen yhteistyöverkosto. Kasvukäytävä on liikennejärjestelmänsä kannalta kansallisesti erittäin merkittävä ja alueen kestävällä kasvulla sekä Kasvukäytävän toimijoiden yhteistyöllä on merkitystä koko Suomen kilpailukykyyn, työmarkkinoiden toimivuuteen sekä ympäristötavoitteiden saavuttamiseen muun muassa henkilöliikenteen, logistiikan sekä maankäytön kehittämisen näkökulmasta.

  Suomen kasvukäytävälle myönnettiin viime vuonna hankerahoitusta TEM:in Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahasta (AKKE). Hankerahoituksen myöntämisen keskeisenä kriteerinä oli verkostoyhteistyön kehittäminen, jossa tavoitteena on avartaa ja vahvistaa eri kokoisten alueiden, kuntien ja monenlaisten toimijoiden osallistumista verkostoyhteistyöhön sekä sen strategista kehittämistä. Lisäksi hankkeella tiedotetaan ainutkertaisten aluekehittämisen verkostoista ja osaamisesta. Yksi hankkeen painopisteistä on kehittää tätä verkostoyhteistyötä tukeva ja vauhdittava Kasvukäytävän Akatemian TV-tuotannon kokonaisuus, joka esittelee Suomen kasvukäytävän verkostoyhteistyön alueita, osaamista ja toimijoita.

  Kokonaisuuden tuotanto on aloitettu Seinäjoelta ja tämä ensimmäinen aluevideo on julkaistu nyt www.suomenkasvukaytävä.fi etusivulla.

  Lisätietoja hankkeesta ja kokonaisuudesta voi kysyä Suomen kasvukäytävän johtajalta Jaana Villaselta: jaana.villanen@hameenlinna.fi

  Huhtikuussa kokonaisuutta jatkaa Hämeenlinna ja sen jälkeen esittelyvuorossa on Riihimäki.
   

  Tagit: blogi  
    Takaisin