Ajankohtaista

  

 • Suomen kasvukäytävä on enemmän kuin osiensa summa

  Suomen kasvukäytävä on määräaikaiseen sopimukseen perustuva yhteistyöverkosto, jossa maakuntien välinen kehittämistyö perustuu ekosysteemeihin. Toiminnan keskiössä ovat sujuvat liikenneratkaisut, TKI-toiminta sekä kasvukäytävävyöhykkeen markkinointi niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Näiden eteen on tehty määräaikaisesti työtä ja saavutettu myös tuloksia. Esimerkiksi tunnettuutemme on kasvanut, brändimme vahvistunut ja olemme niin laajentaneet kuin vahvistaneetkin jäsentemme, sekä kumppaneidemme osaamista aluekehittämisessä. Olemme järjestäneet useita elinvoimafoorumeita Uudeltamaalta Etelä-Pohjanmaalle ja tilaisuudet ovat houkutelleet paikalle runsaasti niin päättäjiä, kehittäjiä kuin yrittäjiäkin. Kasvukäytävän merkitys Suomen kilpailukyvylle tunnistetaan laaja-alaisesti.

  Pitkäjänteinen työskentely ja luottamuksen rakentaminen

  Erityisesti kasvukäytävän kaltaisen laajan verkostoyhteistyön keskeinen ominaispiirre on, että työ on jatkuvaa ja ottaa aikansa. Tulokset ja hyödyt muodostuvat pidemmällä aikajänteellä. Niin ikään eri toimintakausilla asetetut painopisteet voivat hieman vaihdella ja toimintaa on mukautettu aina kunkin toimintakauden tavoitteiden mukaisesti. Kuluvalle kaudelle mukaan nostettu osaajapulaan vastaaminen on tuore, erittäin relevantti painopiste. 

  Verkostoissa toimimisen toinen tärkeä perusta on keskinäinen luottamus, joka ei myöskään rakennu hetkessä. Jotakin toimijoiden uskosta ja sitoutumisesta verkostoon kertoo kuitenkin se, että Suomen kasvukäytävän jäsenet ovat pysyneet lähes samana koko historiansa ajan. Itse asiassa verkostoon on saatu kuluvalla kaudella myös uusia jäseniä. Toiminta on verrattain erittäin kustannustehokasta. Kasvukäytävään osallistumalla jokainen jäsen varmasti saa enemmän kuin käyttämällä maltillisen jäsenmaksunsa itsenäisesti.

  Elinvoiman edelläkävijä

  Suomen kasvukäytävän keräämä tieto ja kaikki sen kehittämät toimintamallit ovat julkisia ja toivomme täten osaltamme edistävämme Suomen elinvoimaa edelläkävijäalueena.

  Alati muuttuvassa toimintaympäristössä mikään yksittäinen alue tai toimija ei onnistu erottumaan ja menestymään globaalissa kilpailussa yksin, eikä vaihtoehtona ole käpertyminen sisäänpäin. Ekosysteemimäinen kehittämistyö ja vuorovaikutus, jossa jokainen toimija löytää paikkansa ja tekee osansa, on välttämättömyys. Sanahelinän sijaan yhdessä tekemällä opimme ja kehitymme. Yksittäisistä osista muodostuu lopulta enemmän kuin osiensa summa.

  Lue lisää toiminnastamme tilaamalla uutiskirjeemme! 

  Tagit: blogi  
    Takaisin