Ajankohtaista

  

 • Suomen kasvukäytävä jatkaa Sitran konseptoiman vuorovaikutteisen toimintamallin kehittämistä ja levittämistä

  Suomen kasvukäytävä jatkaa Sitran konseptoiman vuorovaikutteisen toimintamallin kehittämistä ja levittämistä. Tämä konseptoitu vuorovaikutteinen tilannekuva on yksi tapa integroida yhteen alueella tehtävää elinvoima- ja kehitystyötä, jossa prosessimaisessa toiminnassa muodostetaan yhdessä kuvaus alueen senhetkisestä nykytilasta. Vuorovaikutteinen toimintamalli on prosessimainen konsepti, joka pitää sisältää tiedontuotantoa, tuotetun tiedontuotannon analysointia, ja pohdintaa alueen sisäisistä ja ulkoisista sekä positiivisista että negatiivisista tekijöitä. Toimintamallin lopputuloksena alueella tunnistetaan sen keskeiset ilmiöt ja vahvistetaan elinvoimatyön keskeisten toimijoiden välistä yhteistyötä. Prosessimaisen 3 foorumin kokonaisuudesta alue saa lopputuotoksena hyötynä konkreettisen alueellisen elinvoimatyön tilannekuvan. 

  Suomen kasvukäytävä jatkaa edelleen toimijoiden kanssa tämän konseptin kehittämistä ja levittämistä sekä integroimista toimintamallia myös osaksi valtaväylän toimintaa.

  ”Yhteistyössä 15 alueen kanssa kehitimme vuorovaikutteisen toimintamallin, joka kokoaa alueen keskeiset toimijat muodostamaan tilannekuvan alueensa elinvoiman tekijöistä. Uskomme, että erilaiset alueet löytävät itse parhaat ratkaisut uudistaa osaamista kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Olemme iloisia, että Suomen kasvukäytävä hyödyntää ja levittää yhteistyömallia, joka käsikirjoineen on tarkoitettu vauhdittamaan kaikkien alueiden vaikuttavaa elinvoimatyötä”, Sitran projektijohtaja Helena Mustikainen sanoo.

  Suomen kasvukäytävä jatkaa myös Alueiden Osaamisen aika -Facebook-sivun hallinnointia ja kehittää yhteisen keskustelualustan, jossa alueet ja organisaatiot voivat käydä vuorovaikutteista keskustelua toimintamallista ja sen hyödyntämisestä. Keskustelualusta on avoin kaikille aluetoimijoille.

  Alueiden elinvoiman kannalta ekosysteemien menestymisellä on ratkaiseva merkitys. Alueet ovat avainasemassa luomassa niitä toimintaympäristöjä, joita menestyvät yritykset tarvitsevat. Toimintamallin toteutus tuottaa alueille yhdessä muodostetun tilannekuvan, jonka toteutus vahvistaa jo itsessään erilaisia kohtaamispintoja ja keskinäistä ymmärrystä.

  ”Olemme Suomen kasvukäytävällä kiitollisia luottamuksesta, jota Sitra on osoittanut toimintaamme kohtaan. Näkemyksemme mukaan Kasvukäytävä on edelläkävijäalue, jonka toiminnalla on merkitystä koko Suomelle. Yhteistyön tavoitteena on kehittää toimintamallia edelleen siten, että uudenlaisin toimintatavoin ja –alustoin voimme tukea ekosysteemimäistä toimintaa alueilla aktivoiden kaikki potentiaali ja osaaminen win-win-win- periaatteella aluekehittämisen käyttöön”, linjaa Suomen kasvukäytävän johtaja Jaana Villanen.

  Mistä Suomen kasvukäytävässä on kyse?

  Suomen kasvukäytävä on 17 eri suuruisen kunnan ja kolmen maakuntaliiton pääradan varren aluekehittämisen yhteistyöverkosto. Kasvukäytävä on liikennejärjestelmänsä kannalta kansallisesti erittäin merkittävä ja alueen kestävällä kasvulla sekä Kasvukäytävän toimijoiden yhteistyöllä on merkitystä koko Suomen kilpailukykyyn, työmarkkinoiden toimivuuteen sekä ympäristötavoitteiden saavuttamiseen muun muassa henkilöliikenteen, logistiikan sekä maankäytön kehittämisen näkökulmasta.

  Suomen kasvukäytävä sai TEM:in AKKE-rahoitusta alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseen. Yhtenä hankkeen osana Suomen kasvukäytävä toteuttaa jokaisesta 17 ainutkertaisesta kunnasta ja kaupungista aluevideon.

  "Tulevina vuosina Kasvukäytävä toimii entistä aktiivisemmin todellisena innovaatio- ja kokeilualustana, jossa elinvoimatyötä tehdään ennen kaikkea ylialueellisessa yhteistyössä. Aluevideot ovat yksi väline välittämään viestiä asumisesta, liikkumisesta, osaamisen kehittämisestä ja yritysten toimintaedellytyksistä kullakin alueellaan, alueen toimijoiden äänellä. Videoiden tavoitteena on avartaa näkemystä alueesta, kertoa alueen elinvoimasta sekä siitä, mikä alueella on ainutkertaista, jolla kehittämisessä kyettäisiin hyödyntämään kaikkia toimijoita, alueen potentiaalia ja kaikkia yhteistyömahdollisuuksia”, Suomenkasvukäytävän johtaja Jaana Villanen kertoo.

  Lisätietoja antaa: Suomen kasvukäytävän johtaja Jaana Villanen, p. 0500 484477 ja Sitran projektijohtaja Helena Mustikainen, p.040 5605663

  Lisätietoja Alueiden osaamisen aika -projektista löydät https://www.sitra.fi/hankkeet/alueiden-osaamisen-aika/
   

  Tagit: blogi  
    Takaisin