Ajankohtaista

  

 • Liikkuminen luo hyvän kierrettä ja vahvistaa elinvoimaa

  Kooste Suomen kasvukäytävä- liikkuu tempauksen viesteistä


  Hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen oli aikanaan kaikkia suomalaisia koskettanut yhteinen suuri missio, joka kantoi pitkään. Nyt meidän on syytä kysyä itseltämme, innostummeko riittävästi kehittämään uusia ratkaisuja viheliäisiin ongelmiimme vai annammeko menneisyyden haikailun ohjata toimintaamme?

  Liikkumattomuus haastaa meidän hyvinvointiamme, työ- ja toimintakykyämme sekä kriisinkestävyyttämme – ja viime kädessä talouttamme. Liikkumattomuus ja paikallaan olo maksavat yhteiskunnallemme yli 4,7 miljardia euroa joka vuosi. Olemme tilanteessa, jossa kustannukset ovat kivunneet suuruudeltaan valtion puolustusbudjetin suuruiseksi kulueräksi.


  Yhteistyö kuntien ja liikunta-alan yrittäjien välillä avainasemassa elinvoimaisuuden vahvistamiseksi Suomessa


  Suomen kasvukäytävän kunnat ja kaupungit, kuten Seinäjoki, Hämeenkyrö, Pirkkala, Tampere, Kangasala, Hämeenlinna, Riihimäki, Helsinki, Hausjärvi panostavat liikunnan ja hyvinvoinnin edistämiseen strategioiden, ohjelmien ja infrastruktuurien kautta, kannustaen asukkaita aktiiviseen elämäntapaan ja yhteisöllisyyteen. Upeita aloitteita on syntynyt esim. Pirkkalassa kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma (KÄPY) ja Tampereella maksuttomat Lupa liikkua, lupa harrastaa-liikuntaryhmät. Yhteistyö alan yrittäjien ja kuntien välillä ei kuitenkaan ole vieläkään riittävää ja paljon resursseja jää hyödyntämättä.

  Ihmisten, samoin kuin organisaatioiden ja kuntien, elinvoimaisuuden edistäminen ja ylläpitäminen edellyttää kattavaa ja moniammatillista yhteistyötä, paikallisten elinvoimaisuuden tukemista sekä strategista panostusta ennaltaehkäiseviin toimiin. Yritykset ja julkiset organisaatiot voivat luoda toisilleen arvonlisää. Konkreettiset yhteistyötoimet kuntien ja liikunta-alan yrittäjien välillä ovatkin tulevaisuudessa avainasemassa.

  Elinvoimaisuuden vahvistamiseksi tarvitaan enemmän konkreettisia esimerkkejä onnistuneista yhteistyöhankkeista, joista voidaan jakaa oppeja ja parhaita käytänteitä muille paikkakunnille.

  Yhteiskunnassa on tarve uusille elinvoimaa luoville ratkaisuille ja toimintamalleille, ja näkemyksemme mukaan Suomella olisi erinomaiset mahdollisuudet vastata tähän huutoon eikä maallamme ole varaa jättää käyttämättä keinoja, joilla yhteiskuntamme kääntää haasteet voitoksi.


  Suomen kasvukäytävän tavoitteet elinvoiman edistämiseksi:

  • On edistettävä yhteistyötä kuntien ja yritysten välillä entistä systemaattisemmin. 
   Yhteistyön kehittäminen vaatii pitkäjänteistä ja saumatonta uudenlaisten mahdollisuuksien tunnistamista. On välttämätöntä saada päättäjät ja liikunta- ja kuntoutusalan yrittäjät aktivoitumaan ja kehittämään uudenlaisia elinvoimaa lisääviä ratkaisuja, joilla liikunta-alan yrittäjiä myös hyödynnetään hyvinvoinnin edistämisessä.
    
  • On kunnostettava hyvinvointialueiden palveluohjaus ja palveluketjut.
   On panostettava aktiivisemmin tiedottamiseen, jotta lisäämme erilaisten palveluiden tunnettuutta ja voimme hyödyntää olemassa olevia resursseja asukkaiden hyväksi.
    
  • On varmistettava liikkumisen edistämiselle ilmiönä koko eduskunnan tuki.
   Missiona tulisi olla elinvoiman vahvistaminen yli eduskuntavaalien sekä hallitus-oppositio -linjan.
    
  • On edistettävä liikkumista poikkihallinnollisesti kaikilla hallinnon aloilla ja tasoilla.
   On huomioitava osallisuus, saavutettavuus ja esteettömyys sekä ihmisten moninaisuus.
    
  • On arvioitava päätösten liikunta- ja liikkumisvaikutukset valmisteluvaiheessa.
   Muutos on mahdollinen, mutta tarvitsemme uusia käsitteitä ja työkaluja.
    
  • On varattava riittävästi ja ennakoivasti resursseja soveltuvien elinvoiman puitteiden rakentamiseen, jotka rohkaisevat edelleen yrityksiä yhteistyöhön julkisten toimijoiden kanssa.

   

  Kokonaisvaltaisesti hyvinvoivat kuntalaiset ovat toimintakykyisiä ihmisiä luoden aktiivisen ja positiivisen ilmapiirin omalle asuinalueelle, kuntaan tai kaupunkiin. Tällä on suoraan vaikutusta kuntien elinvoimaan ja vetovoimaan.


  Ilman toimintakykyistä kansaa meillä ei ole toimintakykyistä Suomea


  Yhteiskunnan eri toimijoiden on löydettävä nykyistä paremmin roolinsa ja mahdollisuutensa liikkumisen edistämisessä. Liikunnallisen elämäntavan edistäminen edellyttää julkiselta sektorilta ja valtiovallalta aktiivisia toimenpiteitä kehittämisessä, kokeilussa ja käyttöönotossa. Liikkuminen on ihmisen perustarve ja se muodostaa yhteiskuntaamme yhden sen keskeisistä tukipilareista. Siksi liikkumisen vahvistaminen on kokoaan suurempi asia.

  Liikkuminen on saatava yhteiskunnan rakenteisiin ja toimintaan, takaisin osaksi arkeamme. Suomen kasvukäytävä liikkuu- tempauksessa olemme kuljettaneet liikkumisen viestikapulaa Seinäjoelta Helsinkiin, osallistaen tällä konkreettisella tempauksella kunnallisia päättäjiä kunnan/kaupunginjohtajista aina kansalaisiin. Tällaisia konkreettisia esimerkkejä juhlapuheiden rinnalle yhteistyön ja liikkumisen moninaisuuden edistämistä tarvitaan laajalti lisää.

   

  Tagit: blogi  
    Takaisin