Ajankohtaista

  

 • Kasvukäytävän johtaja on valittu

  Suomen kasvukäytävän johtajan rekrytointi on saatu päätökseen. Tehtävään on valittu Jaana Villanen Hämeenlinnasta. Hän on työskennellyt Sitrassa vanhempana asiantuntijana ja on koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri. Kaikkiaan tehtävää haki 25 henkilöä, joista yhteensä 10 henkilöä haastateltiin. Monipuolinen tehtävä herätti varsin kiitettävästi mielenkiintoa ja näkyvyyttä. Villanen aloittaa tehtävässä osa-aikaisesti heti syyskuun alussa ja kokoaikaisena vuoden vaihteessa. Hän sijoittuu kasvukäytäväverkoston isäntäorganisaation, Hämeenlinnan kaupungin strategiayksikköön.

  Mikä sai sinut hakemaan tehtävää?

  ”Päätin hakea Kasvukäytävän johtajan tehtävään, koska koin, että minulla on paljon annettavaa tehtävään ja siihen, että Kasvukäytävän visio olla kasvun dynamo toteutuu. Suomen Kasvukäytävän johtajan tehtävässä minua kiinnostaa erityisesti ne laajat mahdollisuudet, mitä tämä maan suurin työssäkäyntialue ja talousalue tarjoaa.

  Koen, että juuri Kasvukäytävän elinvoiman, osaamisen ja liiketoimintaedellytysten kehittäminen ja niille parhaimman kasvualustan mahdollistaminen tarjoaa myös mahdollisuuksia hyödyntää sitä monipuolista osaamista ja kokemusta, mitä itselleni erilaisten työtehtävien ja vuosien saatossa on kertynyt.”

   

  Kasvuvyöhykkeen kehittämishanke käynnistyy

  Suomen kasvukäytävä haki ja sai työ- ja elinkeinoministeriön kasvuvyöhykerahoitusta vuosille 2021-2023 yhteensä 440 000 euroa. Rahoitus kohdennetaan uudenlaisen aluekehittämisen verkostomallin synnyttämiseksi ja kehittämiseksi eteenpäin. Käytännössä tavoitteena on mm. tiivistää yritysten, koulutus- ja tutkimuslaitosten sekä julkisen sektorin välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä, mikä vahvistaa pitkällä tähtäimellä kasvukäytävän edellytyksiä synnyttää ja houkutella esimerkiksi uutta liike- ja tutkimustoimintaa, investointeja, innovaatioita sekä osaamista. Hankkeen taustalla on kasvukäytävän koko verkosto eli vahva toimijajoukko Helsingistä Hämeenlinnan ja Tampereen kautta Seinäjoelle.

  Hanke käynnistyy syyskuussa ja hankkeen eteenpäin vieminen on yksi kasvukäytäväjohtajan keskeisistä tehtävistä, yhdessä hankkeeseen rekrytoitavan yhteisömanagerin kanssa.

  Tagit: Suomen Kasvukäytävä  5G  Asemanranta  CaaS  Digitalisaatio  blogi  
    Takaisin