Ajankohtaista

  

 • Juhani Tuure aloittaa Suomen kasvukäytävän hankkeen verkostokoordinaattorina

  Suomen kasvukäytävä sai TEM:in myöntämästä Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahasta (AKKE) hankerahoitusta kehittämiseen, jossa tavoitteena on vahvistaa ylialueellista yhteistyötä kasvukäytävän varrella olevien alueiden, kuntien ja monenlaisten toimijoiden osallistumista verkostoyhteistyöhön ja strategista kehittämistä.
  Juhani Tuure on Suomen kasvukäytävän uusi verkostokoordinaattori Nina Suvisen siirtyessä toisiin tehtäviin. Juhani Tuure on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja ICF Business Coach®. Hänellä on yli 30 vuoden kokemus erilaisista kehittämistehtävistä useilta eri toimialoilta. Hän on ihmisistä, yhteisöistä ja yhdessä tekemisestä innostuva oivalluttaja, eri tavalla ajatteluun yllyttäjä ja yhteyksien rakentaja. Juhani näkee arvopohjaisen kehittämisen yhteisten tavoitteiden ja valintojen kulmakivenä, josta merkityksellisyyden kokemisen myötä arvoa ja osaamispääomaa tuottavat verkostot rakentuvat ja elävät.
  Juhanissa yhdistyvät humanisti ja insinööri. Insinööri näkyy analyyttisyytenä ja kykynä hahmottaa kokonaisuuksia sekä kiteyttää niistä olennaisin. Humanistipuoli puolestaan ilmenee intohimona kokeilemisen, oivalluttamisen ja jatkuvan oppimisen toimintatapoihin, jotka syntyvät kuuntelemisesta, arvostamisesta ja halusta ymmärtää eri näkökumia. Juhani antaa oman merkittävän panoksensa hankkeen kokonaisvaltaiseen osaamisen ekosysteemien muodostumiseen, verkottumiseen ja yhteistoimintaan.
  Juhani Tuure työllistyy kokonaisuudessaan Suomen kasvukäytävän hankkeeseen ja hän vastaa  
  hankekoordinoinnista- ja hallinnoinnista. Hän aloittaa tehtävässään heti pääsiäisen jälkeen tiistaina 19.4.2022. Hankkeesta kokonaisvastuussa on Suomen kasvukäytävän johtaja Jaana Villanen.

   

  Lisätietoja:
  Suomen kasvukäytävän johtaja Jaana Villanen, jaana.villanen@hameenlinna.fi

  Tagit: blogi  
    Takaisin