Ajankohtaista

  

 • Investoinnit päärataan ja TKI-toimintaan osaksi uutta hallitusohjelmaa

  19.6 2023, Hämeenlinna

  Hallitusneuvottelut saatiin viime perjantaina 16.6 2023 päätökseen ja neuvottelijoiden työn tulokset julkaistiin iltapäivällä pidetyssä tiedotustilaisuudessa. Iloksemme huomasimme, että jo syksyllä 2022 alkanut edunvalvonta ja vaikuttamistyö ei mennyt hukkaan, sillä tärkeät liikkumisen ja TKI-toiminnan tavoitteemme pääsivät osaksi uutta hallitusohjelmaa.

  Osana uutta ohjelmaa, hallitus toteuttaa vaalikauden aikana määräaikaisen neljän miljardin euron investointiohjelman, jolla rakennetaan kestävän kasvun edellytyksiä koko Suomelle. Ohjelma koostuu mm. merkittävistä panostuksista raidehankkeiden edistämiseen kaikkialla Suomessa, joihin lukeutuu myös pääradan kehittäminen.

  Päärata on Suomen elinvoiman ja kilpailukyvyn näkökulmasta elintärkeä ja siihen investoiminen oli yksi Suomen kasvukäytävän tärkeimmistä tavoitteista hallitusohjelmaan. Pääradan kehittäminen tulee palvelemaan ja edelleen edistämään Suomen kasvukäytävän veto - ja pitovoimaa tulevaisuudessa. Lisäksi toinen tavoitteemme tarvittavien suunnitteluvarojen turvaamisesta nopeiden ja sujuvien junayhteyksien suunnittelulle, pääsi myös osaksi hallitusohjelmaa.

  “Sujuvien raideyhteyksien kehittäminen Suomen kasvukäytävällä on erittäin tärkeää kasvun vauhdittamisen, osaamisen liikkumisen ja työmarkkina-alueen elinvoimaisuuden kannalta. Siksi nämä päätöksen näyttävätkin valoisaa tulevaisuutta Suomen kasvukäytävälle”, kertoo Suomen kasvukäytävän ohjausryhmän puheenjohtaja Markku Rimpelä.

  Tämän lisäksi hallitus aikoo myös toteuttaa parlamentaarisen tki-työryhmän ehdotukset siitä, miten Suomen tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoitus saadaan nostettua neljään prosenttiin BKT:stä vuoteen 2030 mennessä.  

  Investoinnit TKI-toimintaan mahdollistavat teollisuuden pysymisen Suomessa, teollisuuden skaalautumisen ja viennin edistämisen. Varmistamalla 4% TKI-investointien tason, pystymme takaamaan Suomen kilpailukyvyn globaaleilla markkinoilla” toteaa Rimpelä.

  Suomen kansallinen menestys ja kilpailukyky rakentuu osaamiselle ja innovaatioille. Sujuvilla liikenneyhteyksillä ja ammattitaidon liikkuvuudella turvataan alueellista ja laajemmin kasvukäytävän kilpailukykyä, sekä vetovoimaa. Suomen kasvukäytävän tavoitteena on nyt ja jatkossa valvoa Suomen kasvukäytävän jäsenten etua osaamisen, liikkumisen ja yrittämisen näkökulmasta.

  Lisätiedot:

  Jaana Villanen
  jaana.villanen@suomenkasvukaytava.fi
  0500 484477

   

  Suomen Kasvukäytävä:

  Suomen kasvukäytävä on Helsingistä Seinäjoelle ulottuva aluekehittämisen yhteistyöverkosto. Kasvukäytävä rakentaa ja kehittää uusia toimintamalleja sekä edelläkävijä ratkaisuja, joita alueet tarvitsevat menestyäkseen – tavoitteena luoda elinvoimaisempi ja kilpailukykyisempi, sekä kansainvälisesti merkittävä asumisen ja kasvun vyöhyke.

   

   

  Tagit: tiedote  
    Takaisin