Ajankohtaista

  

 • Alueiden osaaminen näkyviin

  Osaamisen merkitys hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn perustana korostuu, kun yhä moninaisemmat muutokset haastavat meitä. Osaaminen on toiminnan kehittämisen ja kilpailukyvyn energiaa. Se on välttämätöntä vietäessä innovaatioita ja keksintöjä käytäntöön.

  Työssä ja vapaa-aikana syntyvän osaamisen merkitys korostuu erityisesti osaamisen uudistamisessa ja uuden osaamisen synnyttämisessä. Jatkuva oppiminen ja sen mahdollistaminen ovat tärkeitä niin yksilöille, yrityksille, yhteisöille kuin alueillekin.

  Suomen kasvukäytävä (SKK) tukee alueita tunnistamaan omat vahvuutensa ja oman ainutlaatuisen osaamisensa. Tämän vuoksi on luontevaa, että kasvukäytävä osallistuu myös Osaaminen näkyviin viikkoon.

   

  Miksi osaamisen tunnistaminen on tärkeää?

  Osaamisidentiteetti on oiva käsite osaamisen tunnistamisessa. Se auttaa myös ymmärtämään sitä, miten monilla tavoin osaaminen liittyy myös alueiden menestykseen.

  Osaamisidentiteetillä tarkoitetaan ihmisen käsitystä itsestään osaajana. Siihen liittyy ymmärrys oman osaamisen moninaisesta kokonaisuudesta – on osaaminen syntynyt sitten koulutuksessa, työelämässä tai vapaaajalla. Ihminen, jolla on vahva osaamisidentiteetti, tunnistaa ja osaa sanoittaa oman osaamisensa. Hän myös hahmottaa sen, mihin hän voi hyödyntää sitä nyt, mihin sitä voi soveltaa tulevaisuudessa tai mitä täydentävää osaamista hän tarvitsee siirtyäkseen vaikkapa uudelle toimialalle. 

  Muuttuvassa työelämässä vahva osaamisidentiteetti turvaa sujuvan siirtymisen tehtävästä toiseen. Muuttuvassa työelämässä tarvittava jatkuva urasuunnittelu ei ole tällaiselle ihmiselle vaikeaa.

  Samalla tapaa yritystyö, työpaikka tai yhteisö voi tunnistaa oman moninaisen ja monella tapaa kehittyvän osaamisen ja tiedostaa myös sen, mihin sitä voidaan tulevaisuudessa hyödyntää. Toisaalta tällainen yhteisö tunnistaa myös omat osaamisvajeensa sekä osaa täydentää ja kehittää omaa osaamistaan. Tarvittaessa yhteisö löytää myös sopivia kumppaneita täydentämään osaamistaan.

  Osaamisen tunnistaminen on myös olennainen osa alueen elinvoimatyötä. Alueen menestyksen kannalta on tärkeää tarkastella sen ja alueen eri toimijoiden vahvuuksia ja niiden muodostamaa kokonaisuutta. Voidaankin minusta puhua myös alueen osaamisidentiteetistä. 

   

  Vuorovaikutteinen toimintamalli tuo esiin vahvuudet

  Vuorovaikutteisen tilannekuvan toimintamalli, jonka levittämistä ja kehittämistä SKK edistää, on välinen tuoda esille alueen vahvuudet, ne asiat missä se on hyvä, missä se on erityinen. 

  Aivan kuten yksilöiden tai yritysten kohdalla, on myös alueilla mahdollisuus lähteä vahvistamaan vahvuuksiaan, ja rakentaa menestystä ja kumppanuuksia oman erityisyytensä pohjalta. Alueiden vahvuudet ovat aina toimijoiden vahvuuksia. Tämä korostaa yhteistyön merkitystä. Alue, jonka toimijoilla on kyky tehdä hyvää yhteistyötä ja nähdä yhteisiä tavoitteita, menestyy. Olennaista on, tunnistaa ne asiat, jotka ovat kaikille tärkeitä, asiat joiden avulla kaikki alueella menestyvät paremmin.

  Alueellinen elinvoimatyö onkin pitkälti 1) yhteisen ymmärryksen rakentamista, 2) niiden asioiden tunnistamista, joita kannattaa kehittää yhdessä sekä 3) tältä pohjalta asetettuja yhteisiä tavoitteita, joiden saavuttaminen auttaa kaikkia eteenpäin.

  Hyvin toteutuvasta elinvoimatyöstä hyötyvät kaikki. Tämän win-win-win -ajattelun rakentamiseen kannattaa panostaa. 

  Tiivistäen voi sanoa, että osaaminen on hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn perusta. Samalla se on myös osa tulevaisuuden rakentajien muutoksentekokykyä.

  Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus - Osaaminen näkyviin (jotpa.fi)

  Tagit: blogi  asuminen  
    Takaisin