Kokeilevan kehittämisen työpajat

23.11 2023 Alkaen

Microsoft Teams / Tapahtumapaikka ilmoitetaan myöhemmin

Konkretiaa kokeiluihin, uutta arvoa organisaatioille


Miten tärkeät asiat saisi etenemään - kehittämistarpeesta käytännön ratkaisuiksi kokeilemalla kehittäen!


Suomen kasvukäytävän AKKE -hanke tarjoaa jäsenistölleen ainutkertaisen tilaisuuden tulla konkreettisen pulman tai kehitysaihion kanssa hakemaan uutta ja innovatiivista tapaa toteuttaa uusia kokeiluja ja päästä eteenpäin oman ajankohtaisen kehittämiskohteen kanssa. Työpajasarjan jokaisella tapaamiskerralla opitaan innovoinnista ja toiminnan arvon luonnista.

Ota mukaan kehityshaaste, jonka kanssa haluatte päästä eteenpäin. Haasteenne voi liittyä esimerkiksi liikkumiseen / matkaketjuihin tai saavutettavuuteen. Se voi olla myös vuorovaikutteisesta tilannekuvasta noussut kehitysaihio. Olennaista on, että se on teille ajankohtainen ja tärkeä. Voitte jakaa valitsemanne yhteisen kehitysaihion myös työparinne kanssa ja työstää sitä yhdessä.

Prosessi toteutetaan viiden (5) työpajan kokonaisuutena ja se alkaa marraskuussa 2023.
Toteutus tapahtuu hybridinä ja kaikkiin työpajoihin on myös mahdollista osallistua etänä.

Koulutuksen painopisteet
Kouluttaja
Aikataulu
Kenelle?
Hinta
Miten ilmoittautua?

 

Koulutuksen painopisteet

 

Input sessio 1:

Osallistujilla kehityshaaste kuvattuna

Sessio 1: Kokeilemisen perusteet, 2h
1.1. Neljä erilaista kehittämisprosessia; milloin kokeilu on paras tapa edetä
1.2. Kokeilun anatomia ja kokeilemisen ideoiden ymmärtäminen
1.3. Kotitehtäväksi jää tehdä kokeilusuunnitelma ensimmäisestä kokeilusta

Input sessio 2:

Osallistujilla kokeilusuunnitelma tehtynä

Sessio 2: Ennen kokeilua, 2h
2.1. Neljä arvon luonnin pääarvoluokkaa; missä järjestyksessä kokeilut kannattaa toteuttaa ja epävarmuutta poistaa
2.2. Kokeilusuunnitelmien kommentointia ja parastamista

Input sessio 3:

Osallistujilla kokeilu tehtynä ja reflektoituna

Sessio 3: Kohti toista kokeilua, 2h
3.1. Kokeilujen kommentointia ja parastamista
3.2. Yksityiskohtien lisäämistä, skaalaamista vai pivotointia/ uudelleensuuntausta?
3.3. Uuden kokeilukierroksen suunnittelua

Input sessio 4:

Osallistujilla toinen kokeilu tehtynä ja reflektoituna

Sessio 4: Kokeilut, strategia ja organisatoriset kytkökset, 2 h
4.1. Strateginen-, organisaatio-, arkkitehtuuri-innovaatio: haaste/ mahdollisuus?
4.2. Oman organisaation tilanne suhteessa kokeilemiseen ja strategiseen innovaatioon, keskustelua

Input sessio 5:

Osallistujilla kurssin kokemusten & heränneiden ajatusten reflektointia tehtynä

Sessio 5: Reflektointi, 2h, josta viimeinen 20 min Mindustry+tilaaja
5.1. Mitä on opittu, miltä on tuntunut, mikä tuntuu haastavalta/ helpolta?
5.2. Vaikuttavuuden pohtimista; tulokset, suorat vaikutukset ja kerrannaiset
5.3. Mitä tapahtuu kurssin jälkeen?


 

Kouluttaja

 

Kouluttajana toimii Anssi Tuulenmäki, KTM, Tekniikan Tohtori

  • väitellyt uuden arvon luomisesta Aalto Yo Tuotantotalouden laitokselle.
  • vetänyt Aalto-yliopistossa strategista innovaatiota ja kokeilemalla kehittämistä tutkinutta ryhmää 2007-2017
  • toiminut yrittäjänä, konsulttina, Elisalla innovaatiopalveluissa, Tekniikan museon toimitusjohtajana
  • kouluttanut tuhansia ihmisiä kokeilemalla kehittämisen perusteisiin; EMBA-opiskelijoita, kouluja, kuntien johtoa, yrityksiä; auttanut Verohallintoa kehittämään kokeilemalla kehittämisen kulttuuria kahden vuoden ajan
  • pitänyt yli 700 luentoa kokeilemalla kehittämisestä Suomessa ja maailmalla

 

Aikataulu

 

Ensimmäinen työpaja järjestetään torstaina 23.11. klo 13-15 ja toinen työpaja siitä noin 3 viikon kuluttua. Loput työpaja-ajankohdat (noin kolmen viikon välein) sovitaan osallistujien kanssa yhdessä.
 

Kenelle?

 

Työpajasarja on suunnattu erityisesti Suomen kasvukäytävän jäsenkuntien ja kaupunkien elinvoima- ja kehitysjohtajille, sekä kaikille aluekehittämisen parissa työskenteleville henkilöille.
 

Hinta

 

Suomen kasvukäytävä tarjoaa tämän kokonaisuuden jäsenistölleen veloituksetta.
 

Miten ilmoittautua?

 

Ilmoittautuminen 14.11. mennessä hankkeen projektipäällikölle Juhani Tuurelle sähköpostiosoitteeseen juhani.tuure@suomenkasvukaytava.fi.

Paikkoja on rajoitetusti ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, joten toimi pian!

 

 

← Takaisin tapahtumiin 

 

Tapahtuman ajankohta:

Alkaa: 23.11.2023 13:00-15:00

 

Tapahtumapaikka:

Päätetään yhdessä osallistujien kanssa ja ilmoitetaan myöhemmin

 

Järjestäjä:

 

 

Kouluttaja:

Anssi Tuulenmäki, KTM,

Tekniikan Tohtori


Ilmoittautuminen & Lisätiedot:

juhani.tuure@suomenkasvukaytava.fi