Aluekehittämisen alueagentti-koulutus

10.10. 2024 
Careeria, Vantaa

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto (1,5 vuotta)

Alueagentti-koulutus on uusi Suomen kasvukäytävän ja Careeria oppilaitoksen yhteistyössä tuottama alueelliseen kehittämiseen erikoistunut koulutusohjelma, joka tähtää alueiden vetovoiman ja kilpailukyvyn vauhdittamiseen. Koulutuksen kautta suoritetaan Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto.

Opinnot toteutetaan joustavasti monimuoto-opiskeluna, jossa vuorottelevat verkko-opiskelu, lähipäivät ja työpaikalla tapahtuva oppiminen. Kaikki opiskelu on mahdollista suorittaa myös etäyhteyksin.

Koulutuksen painopisteet
Kesto
Aikataulu
Kuka voi hakea opiskelijaksi?
Mitä koulutus maksaa?
Miten ilmoittautua?

Koulutuksen painopisteet

Alueagentti -koulutuksessa pureudutaan tämän ajan tärkeisiin kehittämisen ja elinvoiman painopisteisiin aluekehittämisen ammattilaisten johdolla. Koulutuksen painopisteinä on: 

 • Tilannekuvan rakentaminen

 • Verkostojohtamisen elementit

 • Aluekehittämisen kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen

 • Verkostoituminen

Kehitetty Alueagentti -koulutus on leivottu tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon sisään, eli koulutus pohjautuu viralliseen erikoisammattitutkintoon, joka tarjoaa osallistujille oivan mahdollisuuden tuotekehittämiseen ja palveluinnovaatioiden luomiseen tarvelähtöisesti. 

Lähtökohtana on juuri kunkin alueen oma projektikehittäminen. Careerian vastuukouluttajat tarjoavat myös yksilötason sparrausta eli ovat koko koulutuksen ajan matalan kynnyksen yhteydenoton päässä ja auttavat siis sinua henkilökohtaisesti etenemään kehittämistyössäsi. 

Koulutus sisältää lähiopetusta, verkkoluentoja, jotka molemmat tallennetaan – sekä aihekohtaisia verkkoaineistoja.

Kesto

Koulutuksen kesto voi vaihdella henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan, mutta keskimääräinen kesto on noin 12-18 kuukautta. Erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

Aikataulu ja pääteemat

10.10.2024 09:00-15:00 Aloituspäivä: Proaktiivisen tuotekehitystyön valmistelu

Aluekehittämisen tilanne tänään
Lähtötilanteen tarkastelu
Asiantuntijaluento : Timo Aro - Aluekehityksen merkitys
Orientaatio ja tuotekehitysprosessin valmistelu

 • Koulutuksen sisältö ja tavoitteet 
 • Moodle oppimisympäristö ja verkko-opiskelu 
 • Tavoitteiden asettaminen 
 • Tuotekehitysprosessiin liittyvät käsitteet
 • Tuotekehitysprosessin vaiheistus
 • Asiantuntijaluento – Aluekehityksen merkitys 

Webinaari: Tuotekehitysprosessin hallinta, ketterät menetelmät ja systeeminen ajattelu (Tarkka ajankohta ilmoitetaan pian)

Ketterät menetelmät ja tuotekehitysprosessin hallinta

 • Tuotekehitysprosessin mallintaminen ja kokonaisuuden hahmottaminen 
 • Projektin edistymisen seuranta, tulosten analysointi ja hyödyntäminen 
 • Strategian kytkeminen kehitystyöhön 
 • Systeeminen ajattelu ja ketterät menetelmät

Kouluttajana Anssi Tuulenmäki

Webinaari: Toimintaympäristö ja markkinoilla toimiminen (Tarkka ajankohta ilmoitetaan pian)

Markkinoilla toimiminen ja digitalisaation hyödyntäminen

 • Tiedolla johtaminen
 • Markkinatiedon hyödyntäminen
 • Jakelukanavat ja digitalisaation hyödyntäminen
 • Uusien verkosto- ja viestintäkanavien luominen 

Webinaari: Arvoketjut ja asiakasprofiilit (Tarkka ajankohta ilmoitetaan pian)

IOOI-toimintamalli
Vuorovaikutteinen tilannekuva, ekosysteemimäinen toiminta
Arvoketjut ja asiakasprofiilien laatiminen

 • Asiakasprofilointi 
 • Asiakkaat innovoinnin lähteenä 
 • Verkostoissa toimiminen ja verkostojen kehittäminen 
 • Missiolähtöisyys alueilla 

Webinaari: Tuotekehitystyön talous (Tarkka ajankohta ilmoitetaan pian)

 • Hanketoiminta, hankeportfolio
 • Tuotteen tai palveluiden käyttöönotto, kustannukset ja erilaiset rahoitukset
 • Budjetointi ja hinnoittelu

Webinaari: Tuotteistaminen aluekehityksessä ja tuotekehitysprosessissa (Tarkka ajankohta ilmoitetaan pian)

Tuotteen tai palvelun tuotteistaminen, modularisointi – tapoja, toimintoja

 • Ketterän kehittämisen merkitys, tuotteiden kokeilu ja testaus 
 • Tuotteen tai palvelun toimivuuden ja kiinnostavuuden arviointi
 • Ketterät menetelmät ja systeeminen ajattelu alueen innovaatiotoiminnan ja tuotteistuksen osa-alueiden kehittämisessä 
 • Luovuus ja innovatiivisuus käytännössä – palvelutarjonnan näkökulmia 

Webinaari: Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa (Tarkka ajankohta ilmoitetaan pian)

Elämyksellisyys ja asiakaskokemuksen johtaminen

 • Kokonaisvaltainen strateginen ajattelu osana tuotteistuksen rakentamisessa
 • Osallistaminen aluekehittämisessä
 • Asiakaskokemuksen mittaaminen ja johtaminen 

Väliseminaari (Tarkka ajankohta ilmoitetaan pian)

 • Alustus: Aluekehittämisen poliittinen merkitys: 
 • Aluekehittäminen Suomen kilpailukyvyn edellytys 
 • Ministerin tervehdys 
 • Hankkeiden läpikäynti 

Webinaari: PALVELUMUOTOILU, Päivä 1 (Tarkka ajankohta ilmoitetaan pian)

 • Palvelumuotoilun käsitteet ja toteuttaminen
 • Tiedonhakumenetelmät
 • Ideointimenetelmät ja idean käsittely 

Webinaari: PALVELUMUOTOILU, päivä 2 (Tarkka ajankohta ilmoitetaan pian)

 • palvelupolun kuvaaminen, toteutus aluekehittämisessä 
 • Pilotointi ja jatkuva kehittäminen

Webinaari: Brändin rakentaminen (Tarkka ajankohta ilmoitetaan pian)

 • Strategiaa tukevan identiteetin rakentaminen
 • Organisaation identiteetti viestinnässä ja visuaalisessa ilmeessä 
 • Brändin näkyminen organisaation arjessa
 • Brändiytimen rakentaminen
 • Brändin määritteleminen ja sen näkyminen eri toiminnoissa

Webinaari: Tulevaisuuden tutkimus (Tarkka ajankohta ilmoitetaan pian)

 • Toimintaympäristön muutosten ennakointi
 • Innovatiivinen kehittäminen

Loppuseminaari/ lähitapaaminen/näytöt (Tarkka ajankohta ilmoitetaan pian)

Kuka voi hakea opiskelijaksi?

Koulutusohjelma soveltuu kaikille aluekehittämisen parissa työskenteleville yritysten, oppilaitosten ja julkisen sektorin edustajille.

Opiskelua varten et tarvitse aikaisempaa alan tutkintoa.

Mitä koulutus maksaa?

Omaehtoisena koulutuksena opiskelumaksu on 550 € ja oppisopimuksella toteutettuna koko kokonaisuus – asiantuntijoiden luennot, koulutus, sparraus ja koulutuksen aikainen tuki on täysin maksutonta. 

Opiskelijoilla on valmistumisen jälkeen myös mahdollisuus hakea ammattitutkintostipendiä Koulutusrahastosta, jonka suuruus on noin 400€. 

Miten ilmoittautua?

Ilmoittautuminen tapahtuu Careerian sivuilla: https://careeria.fi/koulutus/tuotekehitystyon-erikoisammattitutkinto-alueagentti/ 

Ilmoittautuminen 10.10 2024 alkavaan koulutukseen on avoinna 30.9 2024 saakka, mutta koulutukseen on rajallinen määrä paikkoja, eli kannattaa ilmoittautua pian! 

 

← Takaisin tapahtumiin 

 

Careeria
Silkkitehtaantie 5 A
01300 Vantaa

Lue lisää

Lisätiedot:

                    Jaana Villanen 
Johtaja, Suomen kasvukäytävä 
jaana.villanen@suomenkasvukaytava.fi
050 048 4477 

Jouni Kahila
Opettaja, Careeria
jouni.kahila@careeria.fi
040 595 7629