Henkilöesittelyt

  

  • Launo Haapamäki

    Launo Haapamäki on Suomen Kasvukäytävän ohjausryhmän sihteeri.

    Launo Haapamäki työskentelee Hämeenlinnan kaupungin elinvoiman ja työllisyyden vastuualueella elinvoimapäällikkönä, elinvoimajohtajan työparina. Vastuualueelle kuuluvat työllisyyden ja kotoutumispalveluiden lisäksi muun muassa asunto- ja korkeakoulupolitiikka, elinvoimaan kytkeytyvä edunvalvonta, elinkeinoyhtiön sopimusohjaus, suurten tapahtumien koordinointi sekä elinvoima- ja elinkeinopolitiikan yleinen koordinaatio. Lisäksi hän toimii Suomen Kasvukäytävän ohjausryhmän sekä valtuuskunnan sihteerinä.

    Yhteiskunnallisista asioista kiinnostunut Haapamäki on koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri, pääaineenaan kunta- ja aluejohtaminen. Koulutuksensa ja työtaustansa puolesta hänellä on vahvaa näkemystä modernista elinvoimapolitiikasta ja -johtamisesta, kuntainstituution kehityksestä sekä viestinnän ja vuorovaikutuksen merkityksestä. Kantavia ajatuksia Haapamäen työskentelyfilosofiassa ovat ratkaisuhakuisuus, konkretian peräänkuuluttaminen sekä avoin vuoropuhelu.

      Takaisin