Vaikuttavuutta edistävä suunnittelutyökalu

Mikä on vaikuttavuutta edistävä suunnittelutyökalu?

Vaikuttavuutta edistävä suunnittelutyöväline on vaikuttavuusajattelua edistävä työväline. Työväline tarjoaa jäsentelyapua sekä sekä toiminnan suunnittelun että hankesuunnittelun tueksi kun tavoitteena on vahvistaa toiminnan vaikuttavuutta. Työväline sopii myös vaikuttavuusajattelun opiskelumateriaaliksi sekä tukee seurannan suunnittelua edetessä kohti tavoiteltuja muutoksia sekä vaikuttavuutta.

Työväline perustuu Bertelsmann -säätiössä vuonna 2008 kehitettyyn IOOI -malliin* ja sen pohjalta rakennettuun vaikuttavuusketjuun. IOOI lyhenne tulee sanoista Input– Output - Outcome – Impact.

Vaikuttavuusajattelun ideana on auttaa käyttäjää tunnistamaan ja määrittämään vaikuttavan toiminnan aikaansaamisen kannalta keskeiset asiat:

  1. tunnistettu ongelma tai ilmiö, jota ollaan ratkaisemassa,
  2. vaikuttavuustavoitteiden määrittäminen (impact),
  3. vaikuttavuustavoitteen aikaansaamiseen tarvittavat konkreettiset muutokset (outcome),
  4. muutokset aikaansaavat teot ja toimenpiteet (output) sekä
  5. tekojen ja toimenpiteiden vaatimat resurssit (input).


Työväline sisältää täytettävän PDF:n ja digitaalisen työvälineen, joiden tarkoituksena on auttaa suunnittelemaan ja toteuttamaan merkittävää ja vaikuttavaa toimintaa. Täytettävä PFD ja digitaalinen työväline on suunniteltu käytettäväksi yhdessä, mutta niitä voi käyttää myös erikseen. Oppaassa olevat vastauslaatikot voivat toimia muistiinpanoina, kun täytetään digitaalista versiota, se myös visualisoi vaikuttavuusketjun.

Työvälinettä voi käyttää yhdessä organisaatiossa tai useamman organisaation kesken.