Ajankohtaista

  

 • Uusi liikkumisen pilotti käynnistyy matkaketjujen sujuvoittamiseksi

  9.10.2023 

  Uusi matkaketjujen edistämisen kokeilu on käynnistynyt Hämeenkyrössä. Alueilla, jotka eivät ole liikenteen pääväylien tai asemien lähettyvillä, liittyminen julkisen liikenteen piiriin edellyttää usein monivaiheista liikkumismuotojen yhdistämistä. Näistä muodostuvia kokonaisuuksia kutsutaan matkaketjuiksi. Pilotin tavoitteena on tunnistaa näiden liikkumisen ketjujen pullonkauloja ja tehdä konkreettinen kokeilu niiden ratkaisemiseksi.

  Liikkumisen sujuvuus mahdollistaa yhteistyön, työnteon, kasvun ja toimivan arjen. Siksi "Olet jo perillä" - ajattelumalli on tärkeä pohtiessamme tulevaisuuden ratkaisuja.

  Kokeilu tehdään osana Suomen kasvukäytävän AKKE verkostohanketta yhteistyössä Hämeenkyrön kunnan, Taloustutkimuksen, sekä samankaltaisten liikkumisen haasteiden kanssa toimivien kasvukäytävän jäsenkuntien kanssa. “Keskeisin matkaketjujen toimivuuteen vaikuttava tekijä on matkavaiheiden keskinäinen ajoitus ja saatavuus. Lippujärjestelmät ovat myös osa toimivaa matkaketjua. Siksi näiden kartoittamiseksi päätettiin ensin toteuttaa kysely, jonka alueeksi valikoitui Hämeenkyrön kunta.” kertoo hankkeen projektipäällikkö Juhani Tuure Suomen kasvukäytävältä.

  Kysely toteutettin Taloustutkimuksen toimesta syys-lokakuussa 2023 ja vastauksia kuntalaisilta saatiin yli 200. Kyselyn pohjalta on tarkoituksena valita pilotin kohde, joka toteutetaan kuluvan syksyn aikana. Tavoitteena on löytää konkreettisia keinoja matkaketjujen parantamiseksi ja jakaa kokemuksia muiden Suomen kasvukäytävän toimijoiden kanssa. Kokemusten jakaminen on tärkeää, jotta kokeilun tuloksia voidaan hyödyntää myös muilla alueilla, joissa on samanlaisia liikkumiseen liittyviä haasteita kuten Hämeenkyrössä. 

  “Aihe on ajankohtainen ja tärkeä, koska matkaketjun toimivuus on perusedellytys julkisen ja ekologisen liikkumisen kasvattamiseksi. Sujuva liikkuminen on myös alueellinen kilpailuetu, joka kytkeytyy asuinpaikan valintaan, työpaikan henkilöstön saatavuuteen ja monipaikkaisen arjen toteuttamiseen niin työn, vapaa-ajan kuin palveluidenkin osalta.” Tuure täsmentää.

  Kokeilun tapahtuu loka-marraskuun 2023 aikana ja tulemme raportoimaan tuloksista Suomen kasvukäytävän verkostohankkeen päätösfoorumissa 1.12 2023.
   

  Juhani Tuure
  Projektipäällikkö
  040 5477 743
  juhani.tuure@suomenkasvukaytava.fi
   

  Suomen kasvukäytävä:

  Suomen kasvukäytävä on Helsingistä Seinäjoelle ulottuva aluekehittämisen yhteistyöverkosto. Kasvukäytävä rakentaa ja kehittää uusia toimintamalleja sekä edelläkävijä ratkaisuja, joita alueet tarvitsevat menestyäkseen – tavoitteena luoda elinvoimaisempi ja kilpailukykyisempi, sekä kansainvälisesti merkittävä asumisen ja kasvun vyöhyke.  


  AKKE verkostohanke:

  Liikkumisen pilotti tehdään osana TEM:in rahoittamaa AKKE-hanketta: “Suomen kasvukäytävä – kansainvälisesti vetovoimainen sekä resurssiviisas innovaatio- ja kokeilualusta”, jonka tavoitteena on kehittää osaamista, sekä uusia työkaluja aluekehittämiseen koko Suomen elinvoiman ja kilpailukyvyn varmistamiseksi. 

   

  Tagit: tiedote  
    Takaisin