Ajankohtaista

  

 • Pöhinää Pöölissä - tapahtumassa edistettiin Kanta-Hämeen TKI-toimintaa

  18.5.2023, Hämeenlinna

   

  ”Kyvykkäille yrityksille on tarjolla ratkaisuja hyvin laajalti, ja tavoitteenamme on madaltaa kynnystä näiden ratkaisujen hyödyntämiseen. Mukaan lähtemisen tapoja on erilaisia, olkoon se sitten veturiyritysten kyljessä tai suoraan hakemalla kumppaneita globaalisti tai tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen yhteisprojekteilla”, toteaa Tuomo Kauha, Hämeen ELY- keskuksen Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori Pöhinää Pöölissä -tapahtumassa.

   

  Parkkitalo Pööli toimi tapahtuma-areenana, kun Hämeen ELY-keskus, Hämeen Liitto ja Suomen kasvukäytävä järjestivät matalan kynnyksen TKI-tapahtumaa. Garage -henkisen tapahtuman taustalla oli toimijoiden huoli Kanta-Hämeen tutkimus- ja kehittämistoiminnan tasosta, joka suhteessa BKT:een oli vuonna 2020 vain 1,2%. Luku on selvästi alle valtakunnan keskiarvon, joka on 2,9 %. Esimerkiksi Pirkanmaalla ja Uudellamaalla vastaava luku on 3,7%. (Tilastokeskus 2020).

   

  Toimijat halusivat täysin uudella tavalla ja uudenlaisessa miljöössä toteutettuna herätellä kasvun mahdollisuuksiin. Kiristynyt kansainvälinen kilpailu korostaa entisestään TKI-toiminnan laadun merkitystä sekä TKI-toimintaympäristön kehittämisen tarvetta.

   

  Paikan päällä oli aistittavissa selkeästi innostunut tunnelma. Alan tukitoimijat, oppilaitokset, rahoittajat ja verkostot esittelivät toimintaansa parkkiruuduissa olleista kevyistä messuosastoista. Osallistujat kokivat saaneensa tietoa ja ennen kaikkea uusia kontakteja.

   

  Paikkana Pysäköintilaitos Pööli herätti tietysti ennakkoon paljon kysymyksiä. Tilaisuuden aikana olikin havaittavissa jopa innostusta aidosta garage-henkisestä paikasta. ”Moni totesi, että kaikenlaisissa paikoissa sitä on tullut oltua näissä merkeissä, mutta ei koskaan parkkihallissa.” naurahtaa Miia Antin, joka oli Suomen kasvukäytävän puolelta organisoimassa tapahtumaa. “Pööliin saatiin kaivattua pöhinää. Toivottavasti näiden kohtaamisten kautta myös uusia ideoita kasvuun ja lopulta kaupallistettua”, jatkaa Antin.

   

  Tilaisuudessa puhunut Seinäjoen Ammattikorkeakoulun rehtori Jaakko Hallila nosti esille yhtenä SeAMK:in menestyksen avaimena TKI-toiminnan ja Pk-yritysten valtavan potentiaalin hyödyntämisen. “SeAMK:ssa tehtiin viime vuonna yhteistyötä n. 600 yrityksen kanssa. Ammattikorkeakoulun soveltava tapa tehdä tutkimusta sopii hyvin Pk-yrityksille.”

   

  Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt tänä keväänä uutta rahoitusta maakuntaliitoille ja ELY keskuksille TKI -toiminnan vauhdittamiseen.

   

  ”Nyt toimijoiden kannattaakin olla hereillä, koska tätä rahoitusta suunnataan sekä yrityksille, että kehittäjäorganisaatioille myös Kanta-Hämeessä”, kertoo Minna Takala, Hämeen liiton Häme Goes into Ecosystems -hankkeen projektipäällikkö. Innovaatioden rahoittajia edustavan Finnish Business Angelsin edustaja Annukka Mickelsson vinkkasi yleisölle sijoittajan näkökulmasta kasvun tahtotilan näkökulmasta: “Jotta saa rahaa, pitää olla koko paketti kunnossa: luvut, tiimi ja tuote kunnossa, sekä tietysti halu kehittyä.”

   

  Kaupallistamisen tärkeydestä puhuikin Tuula Palmen Synbio Powerlabs Oy:n edustaja. Hän nosti esille sen, miten TKI-toiminnan jatkoksi tarvitaan tie markkinoille, jotta voidaan varmistaa todellinen vaikuttavuus ja taloudellinen hyöty innovaatiosta. “Liian usein loistavia ideoiden matka katkeaa siihen, että liiketoiminnan mahdollisuusikkuna ehtii sulkeutua.”

  Lisätiedot:

  Suomen kasvukäytävä:

  Miia Antin
  miia.antin@suomenkasvukaytava.fi
  050 5669 619

   

  Hämeen Liitto:

  Minna Takala
  minna.takala@hame.fi
  050 526 4648

   

  Hämeen ELY keskus:

  Tuomo Kauha
  tuomo.kauha@ely-keskus.fi
  0295 025 147

   

  AKKE Hanke

  Suomen kasvukäytävä sai kesällä 2021 TEM:in AKKE (Alueiden kestävä käyttö ja elinvoima) -rahoitusta alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseen. Vuoden 2023 loppuun saakka kestävässä hankkeessa yhtenä osa-alueena on ollut tutkia, kuinka Suomen Kasvukäytävä voisi toimia entistä vahvemmin sillanrakentajana ja todellisena innovaatio- ja kokeilualustana, jossa elinvoimatyötä tehdään ennen kaikkea ylialueellisessa yhteistyössä. Pöhinää Pöölissä tapahtuma on yksi konkreettinen kokeilu yhteistyössä kehitetystä TKI-toiminnan tapahtumasta.
   
  Lisätietoja hankkeesta:

  Juhani Tuure
  juhani.tuure@suomenkasvukaytava.fi
  040 5477 743

   

  Tagit: tiedote  
    Takaisin