Ajankohtaista

  

 • Onko alueenne sopeutuja, seuraaja vai säväyttäjä?

  Kunnat ja kaupungit ovat suurien muutosten edessä, miten tästä eteenpäin? Oman toiminnan nykytila ja tavoitetaso määrittelevät toimivimman muutosroolin. Onko muutosroolinne sopeutuja, seuraaja vai säväyttäjä? Kaikilla näillä muutosrooleilla on vahvuutensa, mutta olennaista on roolin tunnistaminen ja sen mukainen toiminta.

  Sopeutuja

  Näennäisesti helpoin muutosrooli on Sopeutuja. Siinä seurataan aktiivisesti ympäristön muutoksia ja pyritään parhaansa mukaan selviytymään näissä uusissa tilanteissa. Hyvä yhteistyö ja ripeä päätöksentekokyky ovat suureksi avuksi, mutta vaarana on jälkijunassa tapahtuva reagointi, sillä muutospaine tulee aina ulkopuolelta. Sopeutuja tarvitsee myös erittäin hyvää resilienssiä, eli henkistä kapasiteettia – kykyä hyödyntää voimavaroja ja vahvuuksia. Yhteisötasolla tämä tarkoittaa ennen kaikkea keskinäistä luottamusta ja yhteistyökykyä.

  Seuraaja

  Aktiivisempi muutosrooli on Seuraaja, joka pyrkii jatkuvasti seuraamaan muita toimijoita ja peilaamaan näiden parhaita käytänteitä omaan toimintaansa. Seuraaminen on eräänlaista räätälöivää kopiointia, jossa keskivertotasolle päästään suhteellisen helposti, jos vaan on uteliaisuutta ja kykyä käyttää verkostoja. Haasteena tässä on se, että kopioitava on aina askeleen pari edellä, eli kun oma toiminta saadaan parhaan havaitun käytännön tasolle, niin parhaan lähde on edennyt jo aimo harppauksen eteenpäin. Toinen haaste liittyy siihen, että kopiointi voi epäonnistua erilaisen ympäristön ja ennen muuta erilaisen toimintakulttuurin vuoksi. Toimintakulttuuria kun ei voi kopioida. Seuraaja kuitenkin hyötyy valtavasti vertaisverkostosta, jossa samoja kysymyksiä on käsitelty laajemmasta kulmasta.

  Säväyttäjä

  Ehkä haastavin ja riskialttein, mutta samalla myös palkitsevin muutosrooli on Säväyttäjä. Siinä ei tyydytä parhaisiin toimialan käytänteisiin, vaan lähdetään rakentamaan tulevaisuutta aivan uudelta pohjalta. Kyseenalaistetaan toimintaa rakentavasti, tunnistetaan ydinvahvuudet ja haetaan uusia, erilaisia tapoja toimia. Säväyttäjän toimintaa kuvaa pioneerityö, kokeilut ja niistä oppiminen. Niinpä se edellyttääkin pohjalle vahvaa kokeilemisen ja yhdessä oppimisen kulttuuria, jossa matka saattaa muodostua merkittävämmäksi kuin lopputulos. Kaikki kolme muutosroolia, mutta ennen kaikkea Säväyttäjä tarvitsevat tuekseen vahvan ja koko yhteisön omaksuman vision sekä strategista osaamista.


  Suomen kasvukäytävä tarjoaa alueellaan toimijoille uusia mahdollisuuksia verkostoitua ja käydä omaa toimintaa edistävää dialogia, kokeilla yhdessä sekä rakentaa tilannekuvaa ja oppia. Muutosrooli on strateginen valinta ja verkostosta saatava hyöty rakentuu omasta toimijuudesta.

  Tagit: blogi  
    Takaisin