Ajankohtaista

  

 • Kasvukäytävän Lähteellä - webinaarisarja käynnistyy 7.3

  Toimintaympäristön nopeat muutokset ja jatkuva tarve innovaatiolle ovat aiheita, jotka koskettavat kaikkia kasvukäytävän alueita ja toimijoita.

  Jotta alueet pystyisivät paremmin vastaamaan näihin haasteisiin, Maaliskuussa Suomen kasvukäytävällä käynnistyy uusi “Kasvukäytävän lähteellä” -webinaarisarja, jonka tarkoituksena on tarjota kasvukäytävän jäsenille työkaluja osaamisensa kehittämiseen.

  Uusi webinaarisarja tarjoaa alueen toimijoille ajankohtaisia virikkeitä ja oivaltavia hetkiä, joiden avulla he voivat kehittää osaamistaan ja näin tukea alueensa elinvoiman ja menestyksen edellytyksiä. Webinaarit ovat jatkoa Kasvukäytävän Osaamisväylän yhteistyöfoorumeille, joita toteutettiin vuonna 2022.

  Osaamisen jatkuva kehittäminen on alueiden elinvoiman ja menestyksen edellytys

  Omaksumalla uusia työkaluja ja toimintamalleja, jotka vastaavat jatkuvasti muuttuvan työympäristön haasteisiin, Suomen kasvukäytävän alueet pystyvät tekemään tehokasta yhteistyötä, sekä luomaan innovatiivisia ratkaisuja alueiden elinvoiman kehittämiseksi.

   

  Webinaarit ovat avoimia kaikille, mutta ovat erityisen hyödyllisiä esimerkiksi organisaatioiden ja yritysten esihenkilöille, asiantuntijoille ja kaikille osaamisen kehittämisen parissa toimijoille – olivatpa nämä yrityksistä tai julkisyhteisöistä (HR), oppilaitoksista tai yhteiskunnallisella tasolla mm. rahoittajia.

  Webinaareja tullaan toteuttamaan 1-2 kk välein, yhteensä 5 webinaaria vuoden 2023 aikana.

   

  Ensimmäisessä webinaarissa pureudutaan menestymiseen verkostoissa

  Sarjan ensimmäinen webinaari “Ekosysteemit ja verkostot” järjestetään Teamsin kautta 7.3 2023 klo 14:30-16:30 ja sen alustaa TAMKin lehtori Veijo Hämäläinen. Veijo Hämäläinen on systeemisyyteen ja verkostoissa onnistumisen kyvykkyyksiin erikoistunut valmentaja.

  Verkostoissa toimiminen ja muuttuvat työn tekemisen ympäristöt ovat tänä päivänä ajankohtaisempia kuin koskaan. Siksi ymmärtämällä verkostoissa menestymisen keskeiset kyvykkyydet ja hyödyntämällä niitä on mahdollista kehittää tuloksellisuutta ja tehokkuutta niin yrityksissä, oppilaitoksissa ja myös julkisella sektorilla.

   

  Tule kehittämään omaa osaamistasi

  “Kasvukäytävän webinaarit tarjoavat yritysten ja organisaatioiden johdolle, sekä asiantuntijoille ainutlaatuisen tilaisuuden kehittää osaamistaan ja vastata jatkuvasti muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin.”

  kertoo projektipäällikkö Juhani Tuure Suomen Kasvukäytävältä.

   

  Webinaarit toteutetaan osana Suomen kasvukäytävän Osaamisväylä hanketta, joka painottuu yhdessä tekemisen kulttuurin nostamiseen uudelle tasolle tarvelähtöisesti ja käytännön keinoin. Hankeessa osaamisen kehittämistä rakennetaan yrityslähtöisesti, ja tavoitteena on vahvistaa yritysten ja oppilaitosten kohtaantoa, sekä tutkimustiedon tavoitettavuutta.

   

  Lisätiedot:
  juhani.tuure@suomenkasvukäytävä.fi
  https://www.skkvayla.fi/yhteistyohanke

  Ilmoittaudu mukaan!

   

  Tagit: blogi  
    Takaisin